POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 25 juni 2013

75% van alle carjackings in Henegouwen, Luik en Brussel

Ondanks een lichte daling tijdens het eerste semester van 2012 (255 gevallen) blijft het aantal carjackings in de afgelopen 5 jaar vrij hoog. 702 gevallen in 2009, 622 in 2010 en 627 in 2011, nog steeds 12 per week. De meest gegeerde merken, aldus de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) in haar antwoord aan mij blijven onveranderd Volkswagen, BMW en Mercedes.
Van al deze gestolen wagens wordt gemiddeld 68-70% van de wagens teruggevonden.

Verontrustend zijn de continu zeer hoge aantallen carjackings in de provincies Henegouwen en Luik en Brussel Hoofdstad. 75% van alle carjackinggevallen grijpen daar plaats. In Henegouwen deden zich in 2011 158 gevallen voor, 3 per week. In Luik is dat zelfs bijna 4 gevallen per week. Het aantal carjackings in Brussel Hoofdstad – 131 in 2011 – bedraagt dan weer 10 maal zoveel als in de provincie West-Vlaanderen (13). Een verklaring voor dit verschijnsel geeft de Minister niet. Dat het om grensprovincies gaat, is geen afdoende verklaring, vind ik , want ook West-Vlaanderen en Limburg bevinden zich in die situatie, en nochtans ligt het aantal gecarjackte voertuigen daar veel en veel lager. En Brussel kun je moeilijk een grensprovincie noemen…

Geen opmerkingen: