POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 12 juni 2013

Uitgavenkloof Vlaanderen en Wallonië wordt groter

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds heeft een groeiende kloof blootgelegd in de uitgaven van de ziekenfondsen. In Wallonië werd vorig jaar per hoofd 125 euro of 6,35% meer dan in Vlaanderen. De uitgavenkloof tussen Vlaanderen en Wallonië vergroot nog steeds, weet Gazet van Antwerpen (27 mei 2013).
Opmerkelijke cijfers, want: “tot 2010 nemen de verschillen, zoals ook bleek uit de RIZIV-studies, systematisch af tot zowat 50 euro per hoofd. In 2011 stelden wij echter een merkwaardige trendbreuk vast en steeg het uitgavenverschil tot meer dan het dubbele,109,91 euro”, aldus de voorzitter van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.
De cijfers van 2012 bevestigen de trend, die zelfs versterkt wordt. Een toenemende uitgavenkloof dus, die nog helemaal geen rekening houdt met de veel hogere bijdragen van de Vlamingen aan de federale sociale zekerheid.

Geen communautaire kloof meer, zegt u?  

Geen opmerkingen: