POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 21 maart 2013

Twee toegevoegde punten aan agenda van gemeenteraad


Als men het in bepaalde kringen over het Vlaams Belang heeft, dan gaat het steevast over ‘spelbrekers’, ‘verzuurden’, ‘mensen die obstructie plegen omdat ze dat nu eenmaal graag doen en ze eigenlijk niets anders kunnen’: u kent het soort vooroordelen.  Vooroordelen, want ze berusten niet op de waarheid.
Neem nu het stadsbestuur van Roeselare:  Enkele jaren geleden veranderde het parkeerbeleid in deze stad drastisch, waarbij het parkeerbeleid volledig werd overgedragen aan een particulier parkeerbedrijf, de n.v. Parkeren. Er werden veel nieuwe regels ingevoerd, en het aantal parkeerboetes ging het eerste jaar dan ook drastisch omhoog. De burgers moesten bijvoorbeeld leren omgaan met de bewonerskaart, de gele kaart die hen de mogelijkheid bood om in hun eigen wijk gratis te parkeren.
Dit gratis parkeren klopt eigenlijk niet helemaal, want om een tweede voertuig in de eigen wijk te kunnen parkeren, gratis te kunnen parkeren, moest men zich een tweede parkeerkaart, een tweede bewonerskaart aanschaffen. Kostprijs 100 euro, dus niet helemaal gratis.
Maar ouders die met ouder wordende kinderen op één adres wonen, die op één domicilie méér dan twee personenwagens hebben ingeschreven, kunnen het helemaal schudden. Zij kunnen zich géén 3de bewonerskaart aanschaffen. Niet gratis, maar ook niet tegen de aankoopprijs van 100 euro. Het is gewoonweg niet mogelijk.
Ik sla een vriendelijke telefoon naar het bedrijf, en leg hen uit dat alle kinderen nog thuis wonen. Dat een eerste voertuig op mijn naam werd ingeschreven, en een gratis bewonerskaart kreeg. Dat mijn vrouw een klein stadswagentje heeft op haar naam, en een bewonerskaart aan 100 euro. En dat mijn zoon nu zijn eigen wagen wil inschrijven en zich ook graag een bewonerskaart zou willen aanschaffen. Waarop de vriendelijke dame mij zegt dat dit niet mogelijk zal zijn. Op mijn vraag waarom, antwoordt zij dat dit door een reglement van het stadsbestuur komt. En dat mijn zoon dan maar met een blauwe kaart moet werken en zijn kaart elke 2 uur moet veranderen. Of dat hij zich dan maar geen wagen moet aanschaffen.
Ik stelde dus in de gemeenteraad voor om dit punt in het contract met n.v. Parkeren aan te passen. En terwijl ze toch bezig zijn, vroeg ik hen ook om de papieren bewonerskaarten voortaan te vervangen door elektronische bewonerskaarten. Want de huidige bewonerskaarten  hebben allemaal een eigen jaarlijkse vervaldatum en de bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig hernieuwen van die kaart. Wie omwille van omstandigheden – en die kunnen veelvuldig en zeer uiteenlopend zijn: van langdurige ziekenhuisopname bijvoorbeeld tot een langere reis in het buitenland, om nog maar te zwijgen van allerlei familiale of professionele omstandigheden – te laat de kaart hernieuwt, riskeert onverbiddelijk een retributie van 25 euro te moeten betalen, zelfs als de oorzaak van het laattijdig hernieuwen van de kaart buiten zijn wil om is gebeurd.
Deze procedure van het hernieuwen kan administratief nochtans veel eenvoudiger. In bepaalde West-Vlaamse centrumsteden werkt men al jaren met een permanente elektronische bewonersvergunning in plaats van een jaarlijks te hernieuwen bewonerskaart. De voordelen liggen voor de hand: géén verplichte jaarlijkse hernieuwingsprocedure, maar een tijdloze doorlopende vergunning. Er moet ook geen zichtbaar document meer aan de voorruit van de wagen worden geplaatst, maar de controle door de parkeerwachters gebeurt aan de hand van de nummerplaat. Minder fouten dus ook. En vooral: meer tevreden burgers, want geen boetes meer op basis van een te laat hernieuwde bewonerskaart. Dus: minder betwistingen over allerlei boetes.
Wat gebeurde er met mijn amendementen, dacht u? Inderdaad, ze werden weggestemd. Want: 
- in het geval van de elektronische betaalkaart ligt de verantwoordelijkheid bij n.v. Parkeren
- en in het geval van meerdere bewonerskaarten wil het stadsbestuur niet mee, omdat een derde of vierde voertuig in het verkeer eigenlijk "een overbodige bezetting van de openbare ruimte" is. 
En nu vooral maar verder belastingen betalen, mensen! 

Geen opmerkingen: