POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 26 maart 2013

Omdat het zonder België moet!


Op zaterdag 16 maart ging in De Schelp van het Vlaams Parlement een belangrijke VVB-activiteit door. Tussen een aantal politieke gangmakers werd gedebatteerd over de toekomst van België en – vooral de toekomst van Vlaanderen in of buiten de Belgische ruimte. Interessant omdat hier een aantal “stromingen” binnen het Vlaanderen van vandaag aan het woord kwamen de gelegenheid kregen om zich te uiten.
Bijvoorbeeld een meester Fernand Keuleneer, die zich uitsprak tegen een onafhankelijk Vlaanderen en pleitte voor het onverkort meerderheidsrecht van de Vlamingen. Een stelling die 35 jaar geleden misschien nog soelaas had kunnen bieden, maar met de bestaande grendels, alarmbellen en stemprocedures gewoonweg onwerkbaar is en blijft.
Of een politicoloog als Dave Sinardet, die om heel andere redenen niet warmloopt voor de Vlaamse onafhankelijkheid, maar er de Vlaamse independentisten wel voor waarschuwde het onwerkbaar Belgisch niveau toch vooral niet in te ruilen voor het even onwerkbare en daarenboven ondemocratische EU-niveau.
Alain Mouton en Jean-Pierre Rondas zaten het dichtst bij het onafhankelijkheidsdiscours van onze partij, zij het vanuit verschillend standpunt.
Peter De Roover sloot af met de politieke stellingname van de V.V.B., en – het moet gezegd – het werd een waardige afsluiter: “De prijs voor de bestuurlijke filevorming die veroorzaakt werd door de Belgische federalisering is groot. We kennen als Vlamingen haarnauw tegen elkaar aanschurkend twee volwaardige en uitgebouwde overheden, twee parlementen, twee regeringen, twee administraties…”.
“De gevolgen laten zich raden. Hier vinden we een groot deel van het antwoord op de vraag waarom wij zo’n massale overheidsschuld torsen, terwijl onze overheden tegelijkertijd al te dikwijls ondermaats functioneren. Daarom krijgen wij geen waar voor ons geld, lees goed bestuur voor de hoge belastingen die worden geheven (…) Twee fornuizen installeren in één gezinskeuken levert geen lekkerdere maaltijden op maar wel een hogere gasfactuur”.
En het krachtige slot: “We willen een Vlaamse staat die de Belgische bij ons vervangt en een Waalse die dat doet aan de overzijde. Daarom verwerpen wij een Vlaamse pseudo-staat als eindstation, die moet dienen als bliksemafleider. Maar Vlaanderen in een sterker België is de foute keuze waaraan een te zware factuur hangt. Het is onverantwoord onze bevolking definitief op te zadelen met twee overheden op een niveau waar voor de inwoners van alle andere landen één ruimschoots voldoet. De luxe van een Vlaanderen in, onder, naast of binnen België mogen we ons niet langer veroorloven want dit duwt ons in een heilloos pad van permanente bestuurlijke wrijving en verlamming”.
De enige zinvolle keuze, aldus Peter De Roover, die aan de bevolking nog kan worden voorgelegd is die tussen Vlaanderen of België. Kiezen voor het ene betekent het afschaffen van het andere. Wie het anders voorstelt en de indruk wekt dat er naast een nuttig België ruimte kan blijven bestaan voor een betekenisvolle Vlaamse staat, maakt zich nuttig aan politieke lafheid.
We zouden het niet beter kunnen verwoorden. 

Geen opmerkingen: