POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 18 maart 2013

Irak – waarschuwingen in de wind


Wie herinnert zich de Golfoorlogen nog? Begonnen om Irak een lesje te leren omdat het Koeweit was binnengevallen, begonnen om eindelijk Irak te bevrijden van een naargeestig dictator en Irak de democratie te leren kennen. Maar uiteindelijk ging het allemaal om Amerikaanse geopolitieke, strategische belangen, energiebelangen ook. Wie herinnert zich nog dat het Vlaams Belang als een van de eerste heeft gewaarschuwd voor de militaire avonturen in het Midden-Oosten – en het nog doet?
Langzaam aan gaat het stof ook in het Westen liggen, stilaan worden ook Irakezen zich bewust van de ‘vooruitgang’ van een en ander. Zo is er Kadom al-Jabouri, een reus van een man, die in 2003 het gezicht van het Irakees verzet tegen Saddam Hoessein werd. Hij was de man die met een reusachtige voorhamer het beeld van Hoessein probeerde te verbrijzelen.
De politieke problemen, het sectarisch geweld, de corruptie en de dagelijkse moorden die op de zogenaamde bevrijding door de Amerikanen volgden: hij heeft het gehad. Zo verklaart hij aan een journalist van De Standaard (11 maart 2013): “Onder Saddam was het veilig. Er was corruptie, maar niet op een schaal zoals vandaag. Ons leven was veilig. En nutsvoorzieningen zoals gas en elektriciteit waren betaalbaar. Na twee jaar zag ik nog geen verbetering. En toen kwamen de moorden, de overvallen en het sectaire geweld”.
Was Saddam Hoessein dan géén dictator? Natuurlijk wel. Maar wij hebben steeds gewaarschuwd voor het post-Saddam-scenario, zoals we dat ook hebben gedaan voor Libië en voor Syrië. Om van de andere Arabische lentes nog maar te zwijgen.

Geen opmerkingen: