POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 20 maart 2013

Sterke toename van SOA in België


Op basis van cijfergegevens, die de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), vrijgaf in antwoord op mijn schriftelijke vraag, stelt men een sterke stijging van het aantal SOA’s – of seksueel overdraagbare aandoeningen – vast. Tussen 2008 en 2011 is er een stijging van 3.930 nieuwe patiënten naar 5.364, een stijging van 36,5%. Vooral de Chlamydia-aandoening kent een sterke stijging, bijna 45% meer patiënten op 4 jaar tijd.
Terwijl het aandeel van SOA-patiënten in het Vlaams Gewest en in het Waals Gewest overal daalt, zorgt de anonimiteit en de grootstedelijke, multiculturele problematiek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervoor dat het aandeel van SOA’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overal toeneemt, vind ik. Wat de Chlamydia-aandoening betreft bijvoorbeeld stijgt BHG van 32 naar 34%, en syphilispatiënten in het Brussels Gewest stijgen van 23 naar 34,5%.

HIV slaat vooral toe bij vreemdelingen

Ook met betrekking tot de situatie van hiv en aids verstrekte de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), cijfergegevens aan mij. Daaruit blijkt dat er vooral bij vrouwen een sterke toename van hiv-diagnoses werd vastgesteld tussen 2008 en 2011, een stijging van 15%. Toch worden nog steeds in verhouding meer mannen getroffen door aids: 779 nieuw hiv-diagnoses bij mannen tegenover 398 bij vrouwen.
Opvallend ook hier is het grote aandeel van hiv-diagnoses in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een veel hoger aandeel dan de bevolking zou doen vermoeden. Minstens 30% van alle nieuwe hiv-diagnoses worden dit gewest geregistreerd. Het aandeel in het Vlaams Gewest zakt van 50% naar 47%.
Vooral de stijging van het aantal vreemdelingen in de verstrekte cijfergegevens vallen op. Zo waren mensen met een vreemde nationaliteit in de nieuwe hiv-diagnoses in 2008 goed voor 53% van het totaal aantal, terwijl het aandeel vreemdelingen in 2011 stijgt tot 57%. En opnieuw spant het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de kroon: de hiv-patiënten met een vreemde nationaliteit zijn met 75% van alle patiënten méér dan over vertegenwoordigd.  In het Vlaamse Gewest zijn hiv-patiënten met een vreemde nationaliteit goed voor 42% van het totaal aantal hiv-patiënten, en in het Waals Gewest is dat aandeel ook al opgelopen tot 56% van het totaal aantal nieuwe hiv-patiënten.


Geen opmerkingen: