POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 27 maart 2013

Het rotte hart van Europa


De Britse econoom Bernard Connolly, voorzitter van de commissie die de werking begeleidde van het Europees Monetair Systeem (EMS), de voorloper in 1979 van de eenheidsmunt, schreef in 1995 het beruchte boek “The Rotten Heart of Europe”, waarin hij het volgende schreef: “Als het met de euro fout gaat, dan zullen ze ons vertellen dat we nog meer Europa nodig hebben”. Visionaire woorden, die echter  niet tegen de “kerk van de EU” op konden.
Deze Connolly was lang niet de enige die waarschuwde. Zo vermeldt Rik Van Cauwelaert in een opiniestuk in De Tijd (16 maart 2013) ook Marius Holtrop, president van de Nederlandse Bank, die waarschuwde dat geld een “attribuut van de soevereiniteit” is, en dat daarom het monetaire in het integratieproces nooit voorop kan lopen. Of de Nederlandse Financieminister Witteveen, die stelde dat “in geval van een eenheidsmunt de lidstaten elkaar een blanco cheque geven”. Een blanco cheque, die in geval van nood, aldus Connolly, door Duitsland zou worden betaald. De transferunie was geïnstalleerd.
Interessant aan de bijdrage van Van Cauwelaert, is de paragraaf waar die het heeft over de relatie tussen euro en nationalisme. “Dat echter uitgerekend de euro het nationalisme in Europa zou doen opveren, heeft Connolly eveneens voorspeld. In een van de zeldzame interviews (…) voorspelde hij dat de muntunie de Belgische communautaire problemen zou aanscherpen. ‘Want, legde Connolly uit, België kampt met het probleem dat de meerderheid van de obligatiehouders, zeg maar de renteniers, in Vlaanderen zit en de meerderheid van zij die van de alsnog gulle sociale zekerheid genieten, in Wallonië woont’”.
Het boek van Bernard Connolly is onlangs opnieuw uitgegeven en is in de betere boekhandel – ook via internet trouwens – vlot beschikbaar.

Geen opmerkingen: