POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 14 maart 2013

Franstalige ambtenaren gemiddeld week langer ziek dan Vlaamse collega’s


Federale ambtenaren die op de Franse taalrol staan, blijven gemiddeld – en dat cijfer is gedurende de jongste 5 jaar nagenoeg identiek – 3 tot 4 dagen langer thuis. Dat volgt uit de cijfergegevens die Volksvertegenwoordiger Peter Logghe (Vlaams Belang) van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, Hendrik Bogaert (CD&V) mocht ontvangen.
Eerste vaststelling is wel dat het aantal voltijdse federale ambtenaren sinds 2010 geleidelijk aan daalt. In 2009 bijvoorbeeld waren er 85.661 federale ambtenaren – militairen niet meegerekend – waarvan 215 op de Duitstalige taalrol, 45.623 op de Nederlandstalige taalrol (53,2%) en 39.823 op de Franse taalrol. In 2012 was dat aantal geslonken tot 82.072 ambtenaren, waarvan 43.536 p de Nederlandstalige taalrol (een vermindering tot 53%).
Tweede vaststelling is dat het totaal opgenomen ziektedagen vanaf 2010 systematisch vermindert: van 649.044 in 2010 voor de ambtenaren op de Nederlandstalige taalrol naar 631.931 ziektedagen in 2012. Ook aan Franstalige kant ziet men een daling: van 701.749 dagen in 2010 naar 691.380 dagen in 2012.
De regionale verschillen vallen enorm op, en dat is een derde vaststelling, aldus Volksvertegenwoordiger Peter Logghe (Vlaams Belang): het aantal ziektedagen van Franstalige federale ambtenaren ligt steevast hoger dan het aantal ziektedagen aan Vlaamse kant. Gemiddeld is een federale ambtenaar op de Nederlandstalige taalrol ongeveer 14 dagen per jaar ziek (van 13,9 in 2009 bijvoorbeeld tot 14,5 in 2012). Aan Franstalige kant ligt dat altijd hoger. In 2009 bijvoorbeeld was hij/zij gemiddeld 17 dagen per jaar ziek, in 2012 was dat gemiddeld 18 dagen. 

Geen opmerkingen: