POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 28 maart 2013

Neen, moslimterroristen zijn geen vereenzaamde gekken


Een jaar geleden vermoordde een islamitische fanatiekeling in het zuiden van Frankrijk, in en rond Toulouse, zeven personen. Een parachutist, twee militairen, ouders en kinderen in een joodse school. Grote onrust in Frankrijk, maar het regime – toen nog onder leiding van Sarkozy – deed er alles aan om de onrust in te dijken. Reeds in de eerste dagen werd de theorie van de zogenaamde lonely wolf naar voren geschoven, een theorie die de regering – àlle regeringen trouwens – goed uitkwam. Het heette dat Merah een vereenzaamde man was, die op eigen krachten was geradicaliseerd. Dat hij alleen had gehandeld, en dat hij wapens kocht met eigen geld. “Hoe kun je zo iemand opsporen”, aldus een verslag in De Morgen (16.03.2013).
Deze theorie brokkelt nu steeds meer af. De echte persoon komt te voorschijn: “Een man die radicaliseerde door contacten met extremisten in binnen- en buitenland. In een reportage die France3 eerder uitzond, werden documenten getoond waaruit bleek dat de man al sinds 2006 werd gevolgd door de inlichtingendiensten” (De Morgen). Faalden die veiligheidsdiensten met andere woorden?
De man belandde inderdaad in allerlei informatiebestanden van de veiligheidsdiensten, op basis waarvan hij eigenlijk bij elke reis naar het buitenland had moeten gecontroleerd zijn. Wat niet gebeurde. Zo blijkt nu dat hij in Pakistan is geweest en dat hij daar contacten heeft gehad met allerlei oorlogsheren, in en rond Al Qaida. Namen van medestanders heeft Merah tot hier toe niet genoemd, maar ook een aantal mensen met Belgische nationaliteit en paspoort worden genoemd.
Uit dit alles blijkt dat de inlichtingendiensten in Frankrijk verschillende steken hebben laten vallen. Dat er weinig of geen controle werd uitgeoefend op de gang van radicale islamieten die in veiligheidsfiches als gevaarlijk zijn opgeslagen. Dat zelfs een verblijf in de gevangenis wegens misdrijven van gemeen recht niet onmiddellijk een belletje deed rinkelen. En dat er dus wel degelijk een uitgebreid netwerk van jihadisten bestaat, netwerk met vertakkingen in dit land, België.
De theorie van de lonely wolf was meer geruststellend, dat klopt. Maar de realiteit is anders. Het gaat dus niet om geïsoleerde, ongeorganiseerde gekken. Ze zijn niet geïsoleerd en ze zijn zeker goed georganiseerd. 

Geen opmerkingen: