POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 5 maart 2013

Professor Senelle: een groot man is heengegaan


Op 94-jarige leeftijd is onlangs professor Robert Senelle heengegaan. Géén Vlaams-nationalist, géén Heel- of Groot-Nederlander, maar wel een mens met een belezenheid en een kennis om ‘u’ tegen te zeggen. Een behoorlijk rechtlijnig man, al had ik het moeilijk met zijn royalistische bevliegingen bijvoorbeeld. Maar een droom van een professor, die op een bijzonder plezante manier les gaf.
Een rechtlijnig man, en zo wordt hij ook in De Tijd herdacht door Rik Van Cauwelaert: “Zijn meest ingrijpende werk is ongetwijfeld “Kronieken van de Vlaamse staatswording” (Lannoo, 1999), een bundel met commentaren op de Belgische staatshervormingen waarin hij van leer trok tegen de grendelgrondwet van 1970. Want die maakt de Vlamingen afhankelijk van de Franstalige goodwill wanneer zij de werking van de Belgische staat op de Vlaamse noden willen afstemmen”.
In één zin slaagt Van Cauwelaert erin de grootste tragedie voor de Vlaamse meerderheid in dit land samen te vatten, en het is ook die fundamentele onrechtvaardigheid, die een aimabele professor Senelle deed revolteren: een democratie waar een meerderheid de zaken niet meer in beweging krijgt, is geen democratie meer.
Daarom was de boodschap van professor Senelle uiteindelijk: “Afschaffen die gewesten en gemeenschappen en het land opdelen in vier autonome deelstaten met eigen fiscale bevoegdheid (…) En als Vlaanderen in zijn evolutie naar autonomie wordt tegengewerkt, dan moet het zichzelf tot autonome deelstaat uitroepen”.
Dank u, professor Senelle. Wij hebben van uw lessen genoten. En: we hebben er heel veel opgestoken.  

Geen opmerkingen: