POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 4 maart 2013

Merkt u het ook op: meer leegstand van winkels in onze steden?


De burgemeester en verschillende andere leden van het schepencollege lachten ons gewoonweg uit toen we hen vroegen of ze ook niet de indruk hadden dat de leegstand van winkels in het centrum van Roeselare toegenomen was en welke maatregelen ze gingen opstarten om het tij te doen keren. Er was geen probleem, en als er zich een probleem zou stellen, zou men dan wel zien.
Ondertussen is uit het antwoord van de Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening, de heer Muyters, op een schriftelijke vraag een collega duidelijk gebleken dat er wel degelijk een toename is van de leegstand van winkels. De grootste leegstand doet zich voor in Antwerpen (met 9%), gevolgd door Limburg (8,9%) en dan West-Vlaanderen (7,39%. De leegstand in Roeselare bedraagt ondertussen 7,2%, minder groot dan in Oostende en Kortrijk, andere centrumsteden in West-Vlaanderen, maar toch wel behoorlijk boven het cijfer voor Brugge (met 4,4% leegstand).
Er is zeker geen reden tot paniek, dat zal u mij niet horen zeggen. Maar de toestand in Roeselare is specifiek en verdient méér aandacht van het College van Burgemeester en Schepenen. Immers, de veelvuldige infrastructuurwerken, de moeilijke bereikbaarheid van het centrum en de stationsomgeving gecombineerd met een parkeerbeleid dat nog steeds niet loopt zoals het zou moeten, zorgt voor een irritatie bij de bezoekers, die steeds vaker het centrum van Roeselare links laten liggen. Dit is een toestand die stilaan zorgwekkend wordt en waar dus méér aandacht moet voor zijn. 

Geen opmerkingen: