POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 8 maart 2013

Duitsland luidt alarmbel over Roma


Dat de armoedecijfers waar ik het enkele dagen geleden over had, best niet te lichtzinnig worden genomen, blijkt uit berichten uit Duitsland. In Duitsland, aldus een verslag in De Standaard van 18.02.2013, groeit de ongerustheid over de snel toenemende verpaupering in de grote steden, te wijten aan de almaar groeiende groep Bulgaarse en Roemeense gelukzoekers. Het gevolg van dit alles is dat het evenwicht en de sociale vrede in hoge mate bedreigd worden, aldus Der Spiegel bijvoorbeeld.
“Volgens recent onderzoek van de Hans-Böcklerstichting is in steden als Leipzig, Dortmund en Duisburg bijna één inwoner op de vier behoeftig”. En als het gaat om kinderen, dan spant een multiculturele stad bij uitstek, Berlijn, de triestige kroon: 33% van de kinderen had in 2011 steun nodig.
De armoede neemt toe in Duitsland, de steden en de Länder moeten steeds vaker bijspringen om zogenaamde nieuwkomers het hoofd boven water te laten houden. De financiële druk op steden als Duisburg, Hannover of Dortmund wordt nu al geschat op extra 10 miljoen euro uitgaven. 

Geen opmerkingen: