POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 19 maart 2013

Het Europa van de twee snelheden


In De Morgen (13.03.2013) een zeer interessant opiniestuk, waarin professor Collier (Oxford University) een aantal stellingen ontwikkelt betreffende de zogenaamde tanende economieën in Europa (de Zuid-Europese landen). Die gaan er al jaren naeen op achteruit.  “Het wordt ook steeds moeilijker om dat (het verval, nvda) af te doen als een tijdelijke macro-economische crisis. De officiële voorspellingen inzake herstel waren systematisch fout”.
Zowel de oorzaken als de gevolgen baren de auteur zorgen. “De oorzaken zijn zorgwekkend omdat duidelijk is dat de politieke slagkracht ontbreekt om er iets aan te doen. De gevolgen zijn zorgwekkend omdat, tegen de zelfgenoegzame ideeën over zelfcorrigerende onevenwichten, verval steevast leidt tot hysterese”.
Voor de heer Collier is het duidelijk: “Zuid-Europa is in verval omdat het toetrad tot de eurozone. Het lidmaatschap veroorzaakte een krediet- en vastgoedboom en verankerde de productieprijzen, maar veranderde niets aan ontelbare attitudes, verhalen en instellingen die samen de arbeidskosten in een land bepalen”.
Het politieke landschap zal nog tientallen jaren versnipperd zijn, want de kiezers zullen de schuld terecht in de schoenen blijven schuiven van de traditionele partijen. En de term ‘tanende economieën’ zal een verontrustende werkelijkheid worden, omdat jongeren in Zuid-Europa juist nu en de rest van hun volwassen leven “geconfronteerd zullen worden met ongeziene concurrentie van werknemers in opkomende landen”. Tegen die concurrentie kunnen ze alleen op als ze meer vaardigheden zouden kunnen ontwikkelen. Maar juist in periodes van langdurige werkloosheid zullen werklozen juist inboeten aan vaardigheden.
Voor Zuid-Europa wenkt de uitgang op het vlak van de euro. Dit wordt stilaan heel duidelijk. Maar hoe moet het verder? 

Geen opmerkingen: