POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 28 september 2012

Tekst van interview voor Radio Bingo, de enige vrije radio in Roeselare


Ik ben Peter Logghe, en als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen voor het Vlaams Belang is het mijn genoegen u onze lijst voor te stellen.  U zult zich herinneren dat wij in 2006, met de vorige verkiezingen,  een mooi resultaat konden neerzetten in de Rodenbachstede:  6 raadsleden in de gemeenteraad, en 2 raadsleden in het OCMW, het Vlaams Belang werd de grootste oppositiepartij. We waren voortaan vertegenwoordigd in alle commissies en in de politieraad zetelden vanaf dan ook 3 Vlaams Belangers.
De afgelopen jaren hebben we zeker onze steke gestaan in Roeselare. Uit officiële cijfers bleek immers dat begin 2011 onze fractie al goed was voor 247 schriftelijke vragen, méér dan alle andere fracties samen. Regelmatig haalden wij de pers met onze tussenkomsten inzake de belastingverhoging – een eerste verkiezingsbelofte die door de meerderheid werd gebroken. Ook inzake het parkeerbeleid trokken wij het verzet op gang. Wij klaagden het groeiende onveiligheidsgevoel aan en kwamen met constructieve voorstellen: de eerste voorstellen inzake camera’s kwamen niet toevallig uit de Vlaams Belang-fractie. Ook de vele prestigeprojecten, op kop natuurlijk de brug van de schande, de fietsbrug, de aankoop van het gebouw van de Nationale Bank, enzovoort, enzovoort, werden door onze fractie op de korrel genomen.  Onze pamfletten werden gretig gelezen, door de gewone Roeselarenaars maar ook door de meerderheid. Onze voorstellen werden in de meeste gevallen weggelachen, maar soms – zoals in het geval van de camera’s bijvoorbeeld – enkele jaren nadien stilletjes toch toegepast….Vlaams Belang-voorstellen waren dus toch niet zoo dom.
Het Vlaams Belang trekt als Vlaamse volkspartij opnieuw met een volle lijst naar de kiezer, een lijst met een goede mix aan jonge kandidaten en senioren. De jongste kandidaten zijn amper 19 jaar oud, de opvolging is dus verzekerd. Er werd gezorgd voor een goede regionale spreiding, waarbij ik wil aanstippen dat we voor Krottegem niet minder dan 6 kandidaten op de lijst hebben staan. Een echte volkspartij met mensen uit alle lagen van de bevolking.
We trekken met de slogan “Veilig Roeselare” naar de kiezer, omdat veiligheid een fundamenteel mensenrecht is. Fysieke veiligheid, maar ook financiële veiligheid, sociale veiligheid en identitaire veiligheid, op een veilige manier onze Vlaamse eigenheid, onze waarden en normen kunnen uitdragen. 
We leggen de kiezers in onze stad 6 strijdpunten voor en zijn ervan overtuigd dat die veel burgers zullen aanspreken:

1.            Roeselare moet een Vlaamse stad blijven, herkenbaar en op mensenmaat – géén wereldstad. Wij vragen als Vlaams Belang méér aandacht voor onze Vlaamse identiteit en de Nederlandse taal in het straatbeeld.
2.            Roeselare verkleurt aan een veel te hoog tempo. Het Vlaams Belang is hierover zeer duidelijk:  vreemdelingen moeten zich aanpassen. Aanpassen of opkrassen! Illegalen moeten eruit. Roeselare moet een Vlaamse en herkenbare stad blijven.
3.            Het groeiend onveiligheidsgevoel moet harder bestreden worden. Wat wij vragen, is een goede, werkbare mix van preventie, afschrikking, repressie en échte nultolerantie waar nodig. Meer blauw op straat en camera’s waar noodzakelijk (zoals aan de stationsbuurt). Een vervuilde stad trekt onveiligheid aan: daarom wil het Vlaams Belang een daadwerkelijke aanpak van het zwerfvuil.
4.            Sociale uitkeringen en sociale woningen moeten bij voorrang worden toegewezen aan de eigen bevolking. Van ons sociaal systeem wordt teveel door allerlei gelukzoekers, uit zowat alle delen van de wereld, geprofiteerd. Op die manier worden onze eigen mensen behandeld als tweederangsburgers en dat kan niet langer. Voor het Vlaams Belang moet alle sociaal beleid van de stad gecentraliseerd worden bij het OCMW.
5.            Stop met prestigeprojecten in Roeselare, die bijzonder veel geld kosten. Het Vlaams Belang wil een zuinig maar correct beleid op maat van een centrumstad. Wij moeten dringend terug naar een betaalbaar belastingniveau, de belastingen moeten daarnaast ook dringend vereenvoudigd worden.
6.            Houdt het centrum leefbaar! Versterk de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het inkoopcentrum. Maak het centrum gemakkelijk bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen. En maak het parkeerbeleid – en de tarieven – overal gelijkvormig! Stop de heksenjacht.

U rekent op een sterke Vlaams Belang-fractie in de gemeenteraad? Daarom rekenen wij op uw stem. Op 14 oktober stemt u veilig door uw stem uit te brengen op de lijst van het Vlaams Belang. 

1 opmerking:

Anoniem zei

mooi verslag, goed programma, nu afwachten en hopen
duimen maar