POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 1 oktober 2012

Betalingsproblemen bij Rampenfonds blijven aanslepen


Uit het antwoord dat de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) verstrekte op mijn schriftelijke vraag blijkt dat het Rampenfonds nog steeds achterwege blijft bij het uitkeren van schadevergoedingen bij rampen. In 2011 bijvoorbeeld werden 7 rampen door de federale overheid erkend, en werden er bij de provinciegouverneurs 1.330 schadedossiers ingediend, waarvan 1.025 in het Vlaams Gewest, 297 in het Waals Gewest en 8 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Door de diensten van minister Milquet werden betalingsorders overgemaakt aan de Nationale Kas voor Rampenschade – het zogenaamd Rampenfonds – voor een totaal bedrag van 6.009.346 euro – 5.621.590 euro voor het Vlaams Gewest, 379.524 voor het Waals Gewest en 8.232 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De minister erkent in haar antwoord de liquiditeitsproblemen van het Fonds voor Algemene Rampen, en stelt vast dat er slechts 4.540.488 euro effectief werd uitbetaald (75% van de werkelijk ingediende schadeclaims dus), waarvan 4.319.726 euro aan bedrijven en particulieren in het Vlaams Gewest, 220.762 euro in het Waals Gewest. In het verleden had ik nochtans al verschillende keren aangedrongen op snellere uitbetaling van rampenschade, maar ik stel vast dat bedrijven en particulieren in het Vlaamse Gewest andermaal wachten op de uitbetaling van ongeveer 1.200.000 euro schadevergoeding.


Geen opmerkingen: