POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 19 september 2012

368 stakingsdagen in Belgische gevangenissen


Nadat het aantal stakingsdagen in de Belgische gevangenissen gedurende een aantal jaren (2006,2007 en 2009) beduidend onder het recordaantal van 341 dagen lag – het aantal stakingsdagen in 2005 – blijkt uit cijfers die de minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom (Open VLD) aan mij verstrekte dat het aantal stakingsdagen in 2010 gestegen is tot 368.
Het fenomeen van gevangenisstakingen doet zich vooral voor in het Franstalig gedeelte. In 2005 bijvoorbeeld bedroeg het aandeel van stakingen in gevangenissen in het Waals Gewest 67%, dat van gevangenissen in het Vlaams Gewest amper 26%. Ook in 2010 blijft het aandeel van stakingen in gevangenissen in het Waals Gewest bijzonder hoog: ruim 52% tegenover 36% in het Vlaams Gewest. In de gevangenissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het aandeel van de stakingen goed voor ongeveer 11%.
Becijfert men het aantal stakingsdagen per gevangenisinrichting, dan is het verschil nog belangwekkender: in de gevangenissen in het Vlaams Gewest wordt jaarlijks (cijfers van 2010) gemiddeld 8,5 dagen per jaar gestaakt, in het Waalse Gewest is dit 13 dagen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs 19 dagen.
Ik had de minister ook gevraagd naar het aantal tussenkomsten van de politie tijdens de gevangenisstakingen en de kostprijs hiervan. De minister kon alleen maar antwoorden dat de FOD Justitie over geen cijfergegevens beschikt. 

Geen opmerkingen: