POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 3 september 2012

Is de Kerk alleen nog uit op haar eigen ondergang?


Het tempo, het gezwinde ritme waarmee allerlei westerse en Europese instellingen naar hun eigen ondergang aan het fietsen zijn, is hallucinant en werkt – naast behoorlijk veel ergernis – ook in een aantal gevallen verbazing.
Neem nu een instelling als de Kerk – en niemand zal mij verdenken een ‘pilaarbijter’ te zijn, naar ik mag hopen? – maar een instelling als de Kerk was toch eeuwenlang één van de pilaren van onze beschaving? Welnu, soms lijkt het wel alsof de westerse kerken alléén nog uit zijn op hun eigen vernietiging. In een boekje “Im Namen Allahs? Christenverfolgung im Islam” (*) legt de Duitse islamwetenschapper dr. Rita Breuer de vinger op de zere plaats: Westerse kerken idealiseren de islam en bekommeren zich weinig om de positie van christenen in islamitische landen. “De christenvervolging in de islamitische wereld is met de jaren duidelijk toegenomen, terwijl tegelijkertijd in Europa steeds meer sprake is van een pro-islamitische en antichristelijke grondhouding”, aldus de auteur.
Blijkbaar heeft de Kerk voor zichzelf als instelling en als beschavingspilaar maar weinig respect meer. En dan kan ik niet anders dan de reactie van een onafhankelijk journalist als Mark Grammens in Journaal volgen, die schrijft: “Het is naar het schijnt louter toeval, maar toch een merkwaardige samenloop van gebeurtenissen. In het Vlaams-Brabantse Lot, deelgemeente van Beersel, bekend als rustplaats van Herman Teirlinck, en ook wel vanwege zijn geuze, is eind juni de dorpskerk gesloten wegens gebrek aan belangstelling (…) Op (toevallig) hetzelfde tijdstip werd in Lot de komst van een moskee aangekondigd”.
Als we niet met z’n allen voor onze cultuur, voor onze waarden en normen zullen staan, zullen we ermee verdwijnen. Men kan zijn eigen essentie, de eigen basisnormen niet in het ridicule relativeren, zonder zichzelf eveneens totaal overbodig te maken. 

Geen opmerkingen: