POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 17 september 2012

Bijstandstrekkers moeten volgens “Europa” geen Nederlands kennen


Een interessant en tezelfdertijd verbijsterend weetje – met dank aan de liberalen. Uit Journaal (*) nr. 636 (6 september 2012 – pagina 4855): “Europa” (Belgisch commissaris De Gucht) verwerpt een plan van de minister van Sociale Zaken in het aftredende Nederlandse kabinet, Henk Kamp (christendemocraten) om bijstandstrekkers te verplichten Nederlands te leren.
Kamp redeneert als volgt: wie bijstand krijgt en de taal van het land niet leert, bewijst daardoor dat zijn werkloosheid tenminste ten dele aan zichzelf te wijten is. Daarmee vervalt het recht op bijstand.
De maatregel is in Nederland nog niet van kracht, maar reeds heeft de Europese Commissie (wij herhalen dat België hierin vertegenwoordigd wordt door de Vlaming De Gucht, Open VLD) laten weten dat ze desnoods het Europees Gerechtshof zal inschakelen om Nederland te verbieden de door Kamp voorgestelde maatregel uit te voeren. De Europese Commissie vindt het plan van Kamp strijdig met de Europese wetgeving, maar weet niet te zeggen welke wet dit zou kunnen zijn.
(*) Journaal, nog tot april 2013 te krijgen op adres Stationsstraat 200 te 1770 Liedekerke

Geen opmerkingen: