POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 5 september 2012

Vooral KMO’s kwetsbaar op vlak van werkgelegenheid


Uit cijfergegevens die ik van de minister van Zelfstandigen en KMO’s, mevrouw Sabine Laruelle (MR), ontving, blijkt dat het aantal actieve ondernemingen in België tussen 2007 en 2011 met 7% gestegen is: van 730.749 naar 786.209. Opmerkelijk is het feit dat de in verhouding grootste groei gemeten wordt bij ondernemingen zonder werknemers – een groei daar van 9,5% - en bij de ondernemingen met meer dan 500 werknemers – een groei van 15,7%.
Ook als men de evolutie van het aantal arbeidsplaatsen per bedrijfsgrootte in de cijfers van minister Laruelle analyseert en vooral naar de periode kijkt tussen 2007 en 2011, blijkt dat de groei van het aantal voltijdse arbeidsplaatsen gemiddeld 4,9%. Grote ondernemingen realiseerden veel meer groei van de arbeidsplaatsen: gemiddeld 6,8%, terwijl de kleine ondernemingen, bedrijven met minder dan 50 werknemers, een groei van de arbeidsplaatsen kenden tussen 1,7 en 2,3%.
Het zijn vooral de kleine ondernemingen die het in deze periode moeilijk hebben gehad. Het was niet altijd gemakkelijk om bankkredieten te krijgen om te investeren en bijvoorbeeld personeel aan te trekken. En de financiële buffers van kleine ondernemingen was en is minder fors om de financiële en economische crisis aan te kunnen. Nochtans vormen KMO’s nog steeds de ruggengraat van de Belgische en vooral van de Vlaamse economie: meer dan 1,1 miljoen werknemers verdienen er dagelijks hun brood. Een meer actieve bedrijfspolitiek is dan ook méér dan gewenst.

Geen opmerkingen: