POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 10 september 2012

Druggebruik boomt in gevangenissen


Een zéér confronterend artikeltje in de pers, waar echter weinig of geen commotie over ontstond: volgens de coördinator van de afdeling Drugsbeleid van de FOD Justitie neemt één op drie gedetineerden regelmatig drugs. Een aantal dat over de jaren heen vrij constant blijft. België zit in de middenmoot, terwijl in Scandinavische landen veel minder wordt gebruikt. Wat misschien nog opmerkelijker is: sommige gedetineerden komen de gevangenis ‘clean’ binnen, zonder ooit gebruikt te hebben en gaan buiten als junks.
Ik heb de minister van Justitie onmiddellijk een aantal schriftelijke vragen overgemaakt: Hoe evolueert het aantal druggebruikers onder mannen en vrouwen, hoe – vooral – zit het met de controles in de gevangenissen, welke gevangenissen springen hier duidelijk uit de band. Ik wil vooral van minister Turtelboom weten welke maatregelen zij zal nemen om het druggebruik terug te dringen en op welke termijn zij hoopt aan te sluiten bij de Scandinavische kopgroep.  Ik houd u op de hoogte. 

Geen opmerkingen: