POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 6 september 2012

Wetenschappelijk bewezen: cannabis beschadigt hersenen


Mensen uit de preventiesector en van de Vereniging voor alcohol- en andere drugsproblemen (VAD) zeggen het zo (De Standaard, 29.08.2012): “Met het Nieuw-Zeelandse onderzoek hebben we eindelijk meer feiten in de hand, ook voor een nieuwe campagne tegen het gebruik bij jongeren. Want tot dusver is het een ideologische discussie: ofwel ben je overtuigd van het schadelijk effect van cannabis, ofwel zeg je dat het schadelijke effect niet is aangetoond”.
Velen hebben in het verleden inderdaad gepleit voor het decriminaliseren van cannabis, voor het legaliseren zelfs van cannabis, omdat het schadelijk effect ervan zogezegd niet was aangetoond – wij herinneren ons bepaalde politici…
Een studie van Nieuw-Zeelandse onderzoekers, de resultaten van een project waarin 1.037 proefpersonen jarenlang werden gevolgd, men kan er niet omheen: “De hersenen van jongeren die wekelijks cannabis gebruiken, ontwikkelen zich minder goed dan de hersenen van jongeren die niet blowen. De gebruikers scoren nog jaren later slechter op IQ-tests, hebben een minder goed geheugen en kunnen informatie minder snel verwerken”.
De signalen over cannabis logen er nochtans niet om: Cannabis wordt al langer dan vandaag in verband gebracht met psychoses en depressies. Veel verkeersongevallen gebeuren onder invloed van drugs, zoals cannabis, en een aantal zware gevallen van kindermishandeling, kinderverwaarlozing en zelfs kindermoorden gebeurden onder invloed van deze zogenaamde onschuldige cannabis.
En nu maar hopen dat de overheid de studie ook gelezen heeft….

Geen opmerkingen: