POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 20 februari 2012

Professor Hendrik Vuye over staatsmisvorming


In het progressieve, Vlaams-nationaal maandblad Meervoud verscheen in het februarinummer van 2012 een interessant interview met professor Vuye, hoogleraar grondwettelijk recht aan de universiteit van Namen. Hij was als adviseur van N-VA betrokken bij de regeringsonderhandelingen en is absoluut niet mals voor hetgeen nu voorligt als zogenaamd communautair akkoord.
Zijn kritiek op de voorgestelde splitsing B-H-V: “De kieskring wordt relatief proper gesplitst, maar niets zal de Franstaligen beletten om Franstalige lijsten neer te leggen in Vlaams-Brabant. Voor hen verandert er dus in wezen niets. Maar op het gerechtelijk vlak creëert men nu in Halle-Vilvoorde een volledig Franstalig juridisch universum. Wij krijgen weer Franstalige rechters in Vlaanderen”.
Vraag van Meervoud: De Franstalige media en politici hebben duidelijk gesteld dat het geen enkele twijfel lijdt dat de 6 faciliteitengemeenten bij Brussel komen – als België uiteen valt. Daarop antwoordt professor Vuye: “Ik denk dat die kans heel groot is. Het was duidelijk te merken tijdens de onderhandelingen dat de Franstaligen daarop aanstuurden”.
Professor Vuye vertolkt een meerderheidsopvatting in Vlaanderen waar hij stelt dat een staatshervorming in zijn ogen zou moeten leiden tot pacificatie. “Maar de kiemen van ettelijke conflicten zitten alweer ingebakken in deze hervorming”.
“Aangezien ik zowel in Vlaanderen als in Wallonië kom, ben ik goed geplaatst om het vast te stellen dat er geen maatschappelijke cohesie is tussen de Vlamingen en de Franstaligen. Bart De Wever spreekt altijd van twee democratieën, maar ik ga daar veel verder in. Het zijn twee verschillende culturen, zonder maatschappelijke cohesie. Mocht er een maatschappelijke cohesie zijn op Belgisch niveau, dan men niet klagen over transfers in de sociale zekerheid. Het gebrek aan maatschappelijke cohesie maakt dat die transfers als onrechtvaardig worden aangevoeld”.
Welkom in de club, professor Hendrik Vuye. 

Geen opmerkingen: