POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 15 februari 2012

Police-on-web geraakt niet van de grond, geeft zelfs de minister toe.


Het informaticasysteem Police-on-web werd in 2007 ingevoerd om de aangifte van kleine criminaliteit (winkeldiefstallen, fiets- en bromfietsdiefstallen, vandalisme) zo laag mogelijk te maken. Het systeem kostte initieel 880.000 euro, en ondanks een promotiecampagne onder voormalig minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom (15.000 balpennen, 250.000 folders, 25.000 posters) geraakt het systeem maar niet van de grond.
Ik ondervroeg de kersverse minister van Binnenlandse Zaken Milquet (CdH) naar cijfers en initiatieven.  Zo wou ik weten wanneer de tweede fase van Police-on-web wordt gestart, zodat dit informaticasysteem in de informatica van de lokale politie zou worden geïntegreerd. De minister moest toegeven dat van die tweede fase voorlopig geen sprake is, omdat het budget hiervoor ontbreekt.
Minister Milquet gaf de vrij lage aangiftecijfers in Police-on-web toe. Op 169.325 aangiftes van kleine criminaliteit in 2009 waren er slechts 2.941 via Police-on-web, een percentage van 1,7. In 2010 – en ondanks de grote promotiecampagne – was het aandeel amper gestegen tot 2%. Ik heb bij de minister aangedrongen op een grondige evaluatie van het systeem, en hekelde de afwezigheid van een effectief vervolgingsbeleid als de voornaamste reden van het geringe succes van Police-on-web. Alleen al op basis van de initïele aankoopprijs kost elke aangifte momenteel gemiddeld 30 euro, een onaanvaardbare hoge prijs, vind ik. 

Geen opmerkingen: