POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 6 februari 2012

Alles is communautair, zelfs de Europese besparingsmaatregelen


Men werpt het de V-partijen – en vooral het Vlaams Belang – wel eens voor de voeten: wij zien alles in een communautair kader, wij drijven de tegenstellingen op de spits, wij zien overal een vijandbeeld, terwijl het communautair probleem eigenlijk best wel verwaarloosbaar is. Vooral progressieven slagen er wonderwel in om alles wat ook maar enigszins naar een bevestiging van het Vlaamse volk neigt, dood te relativeren.
En nochtans! Zelfs het Europese begrotingswerk en de begrotingsregels die daar van toepassing zijn, en die vooral in de toekomst zullen moeten vermijden dat lidstaten nog in de puree terecht komen zoals Griekenland het afgelopen jaar, zelfs die regels zorgen voor communautaire spanning. Wat zegt dat begrotingsakkoord tussen de lidstaten. Volgens de nieuwe regels mogen lidstaten van de Europese Unie in goede economische tijden geen begrotingstekorten meer boeken (verslag in De Tijd, 24.01.2012).
De gevolgen voor dit land, voor België, zorgen voor communautaire koorts. “Als de Belgische overheden samen nooit nog een tekort mogen boeken, moeten daarover duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de federale overheid en de gewesten en de gemeenschappen. Net zoals in Europa zullen bindende afspraken nodig zijn over de doelstellingen voor alle Belgische entiteiten”.
Voel j’em komen? De schuldenrem wordt ongetwijfeld opgenomen in de financieringswet, aldus verschillende commentatoren. Vlaanderen zal weer zéér aandachtig bij de les moeten zijn, en compromissen – zeker om de geldstromen van Vlaanderen naar Franstalig België niet te bruusk af te remmen, u weet wel – zitten zeker om de hoek te loeren. 

Geen opmerkingen: