POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 9 februari 2012

Oude, rotte Belgische benoemingspolitiek


Een aantal Belgische banken werd door de vorige regering met bijzonder véél geld overeind gehouden. De miljarden euro’s stroomden richting Fortis BNP, KBC en vooral naar Dexia. In ruil voor die vette staatssteun kreeg de Belgische overheid zitjes in de verschillende raden van bestuur van de banken.
Herinnert u zich nog de woorden van voormalig premier Yves Leterme en voormalig minister van Financiën Didier Reynders: geen politieke benoemingen meer. Het selectiebureau Egon Zehnder zou bekwame bestuurders zoeken voor de bestuurderszitjes. Geen politisering meer, geen politieke evenwichten meer die moesten gerespecteerd worden.
De Tijd heeft het over een “benoemingsschande” (02.02.2012) en terecht. PS’-er Guy Quaden, oud-gouverneur van de Nationale Bank van België, moest en zou tot elke prijs een plekje krijgen in de raad van bestuur van Dexia Bank. “Dat hij daarmee de statuten van de NBB met voeten moest treden? Geen probleem, de regentenraad zal wel een afwijking toestaan. Idem voor Martine Durez, de vertrouwelinge van Di Rupo, die de mandaten in overheidsbedrijven als kralen aan een snoer aan elkaar rijgt”.
Er moesten trouwens genoeg zitjes worden gecreëerd om alle politieke partijen en politieke families te bedienen. Uiteindelijk worden er tien bestuurszetels door de politieke wereld ingevuld, vijf door de Nederlandstaligen en vijf door de Franstaligen. De PS bezet er dus 2. De PS heeft haar slag over de aanstellingsprocedure binnengehaald. Een bijzonder slecht begin voor Dexia Bank. De oude politieke cultuur zegeviert, dankzij de PS. Dank dus voor de duidelijkheid. 

Geen opmerkingen: