POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 3 februari 2012

Kan de politie de criminaliteit wel nog bestrijden?


Dit is in elk geval de bedenking die ik bij mijzelf heb gemaakt nadat ik het antwoord van minister Milquet van Binnenlandse Zaken op mijn mondelinge vraag nog eens goed heb herlezen. Van verschillende zijden had ik protest opgevangen bij het sluiten van een federale schietstand in Brussel. De verplichte schietoefeningen kwamen erdoor in het gedrang en verschillende politie-instructeurs laten weten dat dit eigenlijk niet door de beugel kon. Het belang van regelmatige schietoefeningen wordt door verschillende instructeurs onderstreept. Veel politiemensen laten weten dat het steeds moeilijker wordt om de vier verplichte schietoefeningen per jaar af te werken en dat men steeds vaker naar privé schietclubs moet uitwijken. 
Ik zocht de minister op met een aantal concrete vragen zoals: “wanneer werd die schietstand gesloten? En wanneer zullen de nodige herstellingen uitgevoerd zijn? Hoeveel zal de herstelling kosten? (…) Hoe zit het met de tweede schietstand, want daar moesten nog bepaalde kleine herstellingen gebeuren”. Ik wou dus vooral weten wanneer de schietstanden opnieuw operationeel zouden zijn en de federale (en andere) politiediensten terug aan de slag konden gaan.
Groot was evenwel mijn verwondering. Brussel kent geen 2 schietstanden, maar 5. 4 daarvan zijn momenteel gesloten “tot mijn spijt” (aldus de minister).  Er wordt alles aan gedaan om zo snel mogelijk terug open te gaan. En neen, de Regie der Gebouwen, die de schietstand van de kazerne De Witte de Haelen moet herstellen, zal de werken niet klaar hebben voor 2013, en neen, een raming van de kostprijs van de herstelling kon ook niet worden gegeven.
Maar, aldus een hoopvolle minister, er zijn voldoende alternatieven: de politiediensten kunnen buiten Brussel gaan oefenen en er zijn ook nog privéschietstanden. Maar de kostprijs daarvan kon ze mij ook niet geven.
Als u het mij vraagt: brave mensen, die federale politie!

Geen opmerkingen: