POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 27 februari 2012

Is houdbaarheidsdatum van België nu écht overschreden?


Men zou het alvast geloven, als men de commentaar van een notoir belgicist als professor Huyse in Humo (nr. 3728) leest. Op de vraag van Humo of de professor een reactie heeft op het feit dat men aan Franstalige kant een B-plan nooit hebben afgezworen,  en zij steeds – tijdens alle onderhandelingen met andere woorden – op twee borden zijn blijven schaken en dus met een scheiding blijven rekening houden, zegt de professor het volgende:
“Dat is dan wijs. De splitsing van Tsjechoslowakije, die weliswaar veel eenvoudiger te realiseren was dan een splitsing van België zou zijn, heeft geleerd dat het snel kan gaan. Ook zonder dat er een maatschappelijk draagvlak is, kan een splitsingsdynamiek het halen. Het is dus verstandig als de Franstaligen alle scenario’s bekijken en kostenbatenanalyses maken. Aan Vlaamse kant ontbreekt dat realisme vooralsnog”.
En verder kunnen we ook het volgende lezen: “Men zegt dikwijls dat ik een belgicist ben, maar dat kàn ik als socioloog niet zijn. Ik weet dat staten niet voor de eeuwigheid gemaakt zijn (…) Maar ik keer me wel tegen de idealistische benadering van een deel van de Vlaamse Beweging: als het over een megaproject gaat als de splitsing van de Belgische staat, kun je maar beter over heel precieze, heel realistische scenario’s beschikken.  Anders zal je in dezelfde valstrikken trappen als bij andere megaprojecten: banalisering van de kosten, overschatting van de baten. Ik ben er nogal gerust in dat als men de kostenbatenanalyses heel precies zou maken, de splitsingsijver zou bekoelen”.
Zo zeker zijn wij niet, geachte professor, en als we naar Franstalige kant kijken, is men er daar ook niet al te gerust in, blijkbaar. Maar net zoals een belangrijk deel van de radicale Vlaamse Beweging deel ik uw bezorgdheid naar realistische scenario’s betreffende de opsplitsing van de Belgische staat. We verwijzen in dit verband graag nog eens naar het splitsingsboek van Gerolf Annemans en vragen ons bezorgd af waar de rest van de Vlaamse Beweging blijft? Waar blijven die Vlaamse professoren? Waar onze (uitstekende) Vlaamse universiteiten? Waar onze Vlaamsgezinde denktanks? Zelfs professor Huyse vraagt dat jullie werk maken van berekende, becijferde en realistische splitsingsscenario’s…

Geen opmerkingen: