POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 26 november 2009

“We maken een goede kans”

Als het over communautaire kwesties gaat en een CD&V-politicus laat dit van zijn tong rollen: boer, let op uw kippen!

Gisteren werd Leterme II geïnstalleerd, en Het Nieuwsblad zet in een commentaarstuk de juiste toon (21.11.2009): “Deze regeerperiode zal alvast een aantal records breken. Als Leterme aantreedt, zijn we toe aan de 4de premier, terwijl de legislatuur nog maar net voorbij de helft is. In de tussentijd zullen niet minder dan 10 informateurs, formateurs, bemiddelaars, verkenners en tutti quanti de revue gepasseerd zijn”. De Tijd haakt daarop in: “Meteen is de zoektocht naar een kader voor communautaire onderhandelingen weer begonnen. B-H-V is de belangrijkste knoop die moet worden ontward”.

Onmiddellijk komen ook een 7-tal compromissen op de tafel, want de Vlaamse partijen, CD&V en Open VLD, zijn blijkbaar overstag gegaan om – in tegenstelling tot alle verkiezingsbeloften (5 minuten politieke moed, nietwaar Yves Leterme) – tot een ‘onderhandelde oplossing’ te komen. Het arrest van het Grondwettelijk Hof is niet meer dan een vodje papier, want zoals vice-premier Onkelinx in Het Laatste Nieuws laat noteren (21.11.2009): “We moeten zien of we B-H-V kunnen afronden via de methode-Van Rompuy, dus zonder verliezers”.

Dit is van de ganse legislatuur het gevaarlijkste moment. Bij de mogelijke compromissen staan opnieuw zaken als de benoeming van 3 burgemeesters, de uitbreiding van Brussel en het toestaan van inschrijvingsrechten. We herinneren er toch even aan dat de faciliteiten, die in 1970 werden ingevoerd, bedoeld waren als tijdelijke maatregel om het de Franstaligen mogelijk te maken in de 6 Vlaamse gemeenten rond Brussel in te burgeren. Ze waren uitdovend bedoeld. Het enige wat achteraf uitdovend bleek, was het Vlaams karakter van de gemeenten.

Vlaanderen legt zich dus neer – opnieuw, voor de zoveelste keer, steeds opnieuw – bij de Franstalige oekazen. We zien af van onze meerderheid in de Kamer omdat we ons laten afblaffen door MR-oppermanitou Maingain (die bij afwezigheid van Reynders en Charles Michel als MR-voorman optreedt, aldus Le Soir) die met het einde van België dreigt bij een eenzijdige splitsing van B-H-V.

CD&V slikt alle verkiezingsbeloftes in, Open VLD probeert zelfs de schijn niet hoog te houden. Wat doet N-VA in de Vlaamse regering?