POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 13 november 2009

Een volk zonder bovenlaag

Het nieuws zit hem soms in heel kleine dingen. Neem nu Gazet van Antwerpen (06.11.2009): “Volgens de website taalrespect.be heeft premier Van Rompuy tijdens zijn vakantie in Australië een gastenboek getekend in – uitsluitend – het Frans. ‘Op zaterdag 29 augustus logeerden wij in Kings Canyon Wilderness Lodge, in Kings Canyon’, aldus een getuigenis. ‘De baas vroeg of wij konden vertalen wat de Belgische premier in zijn gastenboek had geschreven. Groot was onze verbazing dat onze premier niet schreef in de taal van de gastheer, maar nog groter was onze verbazing toen we Van Rompuys boodschap konden lezen in het Frans. Is dat de manier om ons land in het buitenland te vertegenwoordigern’, zo vraagt Taalrespect zich af”.

Onwillekeurig grijpen we terug naar het boek van wijlen Joost Ballegeer, “De Vlamingen – een volk zonder bovenlaag” van 2005. De stelling van Ballegeer komt hierop neer dat de Vlamingen het machtsdenken niet beheersen, en dat de intellectuele, politieke, culturele en economische Vlaamse elite aan de lopende band door het Belgische establishment wordt gekocht. Op de vraag of critici hem niet voor de voeten zullen werpen dat de Vlamingen al 3 decennia de premier leveren, antwoordde de auteur: “Ja, maar dat heeft ons wel heel wat gekost. Het is onbeschrijfelijk wat ons dat kost, ministerschappen. In de NATO aan de top zitten, in de Europese Conventie aan de top zitten. Dat is allemaal heel nuttig voor de carrière van een aantal mensen, maar niet voor Vlaanderen. Maar het is wel typische dat die stelling wordt geponeerd, ook door mensen binnen de Vlaamse Beweging, die in feite beter zouden moeten weten. De Vlaamse Beweging beheerst het machtsdenken niet”.

Nog even meegeven dat de beide Van Rompuy’s ook doorgingen voor de hoop van de Vlaamsgezinden binnen de CVP.

Mag ik dan volgende haiku aan premier Van Rompuy opdragen?

"Herman aan de top?
De bladeren waaien op.
Vlaanderen wacht. Wacht!"