POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 9 november 2009

B-H-V und kein Ende

De regering en het parlement van de Duitstalige gemeenschap hebben dus een belangenconflict ingeroepen tegen een bij de Kamer aanhangig splitsingsvoorstel inzake B-H-V. Hierdoor wordt de verdere bespreking en stemming ervan verdaagd tot de lente van volgend jaar. Mark Grammens in Journaal vraagt zich af welk belang de Duitstaligen kunnen hebben tegen de splitsing en schrijft hierover het volgende: “Geen, maar hun regering was wel de laatste die nog een belangenconflict kon inroepen en werd voor haar goede diensten cash betaald met de belofte dat 1) het Waalse Gewest enkele bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening zal afstaan aan de regering van Eupen en 2) dat Eupen tegen 2018 een voetbalstadion krijgt voor 12.000 toeschouwers – Eupen heeft een bevolking van 18.000 inwoners” (Journaal, 4361).

Kan het nog absurder en dwazer? Jaja, luister maar wat men nog aan het bekokstoven is. Van Rompuy hoopte dus op een onderhandelde oplossing – even meegeven nog dat CD&V de verkiezingen van 2007 heeft gewonnen met de belofte dat B-H-V zou worden gesplitst zonder voorwaarden, onvoorwaardelijk dus – tegen juli 2010. Op dat moment begint het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en wil men een ‘communautaire vrede’ over België laten neerdalen.

Echter: stel dat Van Rompuy president van Europa wordt, wat dan? Zelfs bij CD&V neemt het geloof in een onderhandelde oplossing af. De Franstaligen eisen of een corridor tussen Brussel en Wallonië, of een uitbreiding van Brussel met een aantal Vlaamse gemeenten. “Men is vandaag in Franstalig België niet bereid om in te zien dat het beter is om de Vlaamse meerderheid in een aantal dossiers tegemoet te komen”, aldus de zeer gematigde Luc Huyse in Knack (21.10.2009).

Er is meer: er wordt een nieuw belangenconflict voorbereid, ditmaal in het Brussels Parlement, waar het dus waarschijnlijk zal komen tot een stemming Franstalige meerderheid Vlaamse minderheid. Ondertussen rekken de Franstaligen het nu al meer dan 2 jaar met succes. Hoe dan ook: slaagt de regering niet in een onderhandelde oplossing, dan dreigt een regeringscrisis. Verkiezingen kunnen niet, en als men ze toch zou organiseren, dan dreigt een reeks processen van burgers, burgemeesters, enzovoort. Daarom zou ‘men’ momenteel een noodwet aan het schrijven zijn, die volgende federale verkiezingen mogelijk maakt, ook al zijn ze ongeldig en onwettig.

De gekende ‘Belgische’ truc, één die de ganse wereld ons benijdt: Iets is onwettig? Snelsnel als het even moet met terugwerkende kracht het boeltje wettig maken, en we kunnen weer verder. De slechtst mogelijke oplossing, noodlottig voor Vlaams-Brabant, noodlottig voor de legitimiteit van wat er nog rest van democratie in België. Dit is inderdaad een apenland, met excuses aan de apen.