POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 10 april 2009

Migratie was nooit zo hoog!

Heeft u ook de indruk dat er steeds méér vreemdelingen ons land binnenkomen? Heeft u ook de indruk dat ons land steeds meer aan het verkleuren is? Die indruk wordt nu in elk geval bevestigd door cijfers van het inquisitiekantoor CGKR (Centrum voor Gelijke Kansenbeleid en Racismebestrijding). Zo kan men in een verslag in De Tijd (02.04.2009) over het rapport van deze pro-multicullobby – betaald door u en mij, vergeet dit niet! – lezen: “In 2007 immigreerden bijna 110.000 buitenlanders naar ons land”. 100.000! Tweemaal een stad als Roeselare op één jaar tijd.

Snelbelgwet, familiehereniging, nieuwe nationaliteitswetgeving: steeds weer werden de Vlamingen gepaaid met de belofte “dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen”, “dat het allemaal nog zou meevallen”, en dat het er een pak minder gingen dan het Vlaams Belang voorspelde. Het zijn er uiteindelijk nog véél meer geworden dan het Vlaams Belang ooit heeft voorspeld.

Legale immigratie: niet minder dan 100.000 nieuwkomers op 1 jaar tijd. We zullen maar zwijgen over de illegale immigratie zeker? Maar voor het zogenaamde Centrum voor Gelijke Kansenbeleid en Racismebestrijding gaat het nog niet ver genoeg. Er moeten en zullen er nog bijkomen als het van voorzitter De Witte afhangt. Het CGKR doet namelijk nog wat hervormingsvoorstellen – houdt u goed vast:

1. Het CGKR wil een verblijfsvergunning voor ‘onverwijderbare’ asielzoekers. Wat zijn dat, ‘onverwijderbare’ asielzoekers? Als je weet dat België in 2007 slechts 500 illegalen effectief heeft verwijderd, dan is zowat élke illegaal in België ‘onverwijderbaar’.
2. Het CGKR wil geen systematische strijd meer tegen schijnhuwelijken. Haal ze dus maar binnen, laat Belgische vrouwen betaald worden voor het afsluiten van het huwelijk en laat diezelfde Belgische vrouwen dan maar verweesd achter als de ‘schijngehuwelijkte’ vreemdeling de deur na een nachtje achter zich dichtslaat.
3. Economische migratie wil CGKR niet meer beperken voor hogeropgeleiden. Heeft dit politburo van de multiculturele heilsmaatschappij dan totaal géén besef van het aantal werklozen bij migranten in België?

De voorstellen zijn totaal van de pot gerukt, dat heeft elke lezer door. Laten we er geen doekjes om winden: de doelstelling van dit zogenaamd CGKR is niet meer of niet minder dan de wijziging van de etnische structuur van dit volk. Waar dit politburo van de multicul echter de legitimatie vandaan haalt, is ons een raadsel. Tenzij pater Leman en grootinquisiteur De Witte ervan uitgaan dat het ontvangen van belastinggeld een voldoende legitimatie is, natuurlijk!

Onze eis om dit CGKR zo snel als mogelijk af te schaffen, blijft overeind als een daad van zelfbehoud.