POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 3 april 2009

Actie 'waakhond' van het Vlaams Belang Roeselare

Op ons persmoment van dinsdag 31 maart stelden wij onze nieuwe actie voor, actie ‘waakhond’. Aanleiding was de Stadsmonitor Vlaanderen, waaruit gebleken was dat de burgers weinig vertrouwen hebben in de lokale overheid. Geen verrassende cijfers voor onze fractie, immers:
- Dit CD&V-SP.A-college moest haar investeringsbeleid, waarmee zij tot ‘lichtstad’ van Vlaanderen wilde uitgroeien, onder druk van de financiële werkelijkheid terugschroeven;
- het college moest de enorme belastingverhogingen (waterbelasting, aanvullende personenbelasting en verhoging van de onroerende voorheffing) onder druk van de oppositie en van de bevolking terugschroeven – zij het maar gedeeltelijk; Men zal zich herinneren dat Roeselare van een bescheiden, gezonde positie op het vlak van belastingen omhoog stuwde tot die centrumstad met de hoogste gemeentebelastingen van alle centrumsteden. Onder druk werd hiervan wat afgeknibbeld. De wrevel bleef bestaan;
- en de bevolking blijft met steeds meer andere vragen op het vlak van mobiliteit, van veiligheid, van drugsbeleid, zitten.

De oppositie is de waakhond van de democratie, en als de burgers niet worden gehoord door de meerderheid, moeten zij maar gehoord worden door de oppositie, vinden wij. In het verleden heeft onze fractie door het stellen van vragen om uitleg in de gemeenteraad, maar misschien nog meer door het stellen van schriftelijke vragen aan het college, bewezen dat ook de oppositie kan wegen op het bestuur.Onze fractie is al jaren kampioen in het stellen van schriftelijke vragen – in deze legislatuur al meer dan 125!

Men kan zich trouwens de vraag stellen waarom zoveel burgers bij ons komen aankloppen? Het blijkt een feit dat veel mensen met hun vragen en hun noden eerst aankloppen bij het beleid zelf, maar daar ofwel geen antwoord bekomen, ofwel veel mooie woorden horen, maar geen antwoord op de gestelde vragen.

Het zijn steeds problemen die ons allemaal aangaan, omdat ze de onveiligheid in onze stad verhogen en dus bedreigend zijn voor onze kinderen, ons gezin. Het aanbrengen van die probleem wijst tevens op een participatiebereidheid van de burger. De burger zet stappen naar het beleid. Hij legt hen problemen voor en vraagt oplossingen. Maar bij het college staan ze al te dikwijls voor een gesloten deur. Of men belooft de zaak ter harte te nemen, maar er gebeurt helemaal niets.

Met deze campagne ‘waakhond’ steken wij op lokaal vlak, en halverwege de gemeentelijke legislatuur een tandje bij. Wij vragen de burgers van Roeselare met hun problemen nog méér als vroeger naar ons te komen. Wij zullen net als bij het dossier van de belastingsverhogingen, dat wij met een massaal verspreid pamfletje (8.000 exemplaren) onder de aandacht van de Roeselaarse bevolking gebracht hebben, met nog meer ijver de belangen van de Roeselarenaars dienen. Wij verspreiden in de komende dagen een 60-tal grote thema-affiches in de stad, daarnaast verdelen wij raamaffiches en enkele duizenden pamfletjes met daarop onze coördinaten. Laagdrempeliger kan niet.