POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 21 april 2009

Jazeker, cannabis is gevaarlijk

Verschillende hoge leden van de Belgische jetset lieten zich in het recente verleden al eens uit als ‘cannabis’-kenners. Ze lieten zich eerder laatdunkend uit over allerlei onheilsprofeten – wij dus – die bleven wijzen op het verslavend en ondermijnend effect van cannabis. Zij waren ervaringsdeskundigen, immers, zij hadden wel eens een jointje gerookt. En zie, ze waren er niet van doodgevallen, dus zo erg en zo verslavend kan cannabis dan toch niet zijn. Of wel soms? ‘Make love, not peace’, in dat plaatje past dat onschuldig jointje toch perfect?

Spijtig voor hen, maar een aantal wetenschappers, onderzoekers en andere ‘veldwerkers’ zijn ondertussen tot zeer ontnuchterende vaststellingen gekomen. De Standaard (11.04.2009) liet er in een bijdrage al weinig onduidelijkheid over bestaan: “Cannabis is gevaarlijk”. In een interview laat men een psychiater aan het woord.

Op de eerste vraag, of je van cannabis verslaafd kan worden: “Dat is een misvatting. We hebben inderdaad heel lang gedacht dat cannabis geen verslavend potentieel had, maar nu weten we beter. Je kunt niet alleen psychisch, maar ook lichamelijk verslaafd worden aan cannabis. Het overkomt 9% van alle mensen die ooit met cannabis geëxperimenteerd hebben”.

Cannabis doodt op indirecte wijze, aldus de specialist. “Jongeren sterven onder invloed (van cannabis) in het verkeer. Als een jointje slecht valt, kan je je extreem angstig voelen, een paniekaanval of zelfmoordneigingen krijgen”.

Het gevaar dat men psychotisch worden van cannabis is vrij groot: “Bij jongeren die kwetsbaar zijn voor psychosen, vervijfvoudigt het risico op een psychose (…) Hoe jonger je met blowen begint, hoe groter ook het risico dat je een psychose krijgt (…) Als je weet dat jongeren soms al experimenteren met cannabis op hun 13, 14 jaar”.

Ook de grootste dooddoener betreffende cannabis moet eraan geloven. In allerlei ‘verlichte’ milieus bestaat de idee dat cannabis niet naar harddrugs leidt, onder meer omdat cannabis niet verslavend is. Je kan het dus ook maar beter gedogen, nietwaar? Neen, ook nu is de psychiater zeer duidelijk: “95% van de verslaafde jongeren die wij behandelen, is wel begonnen met cannabis. De drempel naar zwaardere drugs wordt zeker lager als je eenmaal voor cannabis bent gezwicht”.

Onze Vlaams Belang-boodschap blijft dus overeind: Stop het criminele gedoogbeleid!