POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 31 augustus 2012

Niet meer schoolinbraken tijdens zomermaanden


Regelmatig leest men over inbraken en diefstallen in schoolinstellingen tijdens de zomervakantie en andere vakantieperiodes. Nochtans blijkt uit cijfers die Volksvertegenwoordiger Peter Logghe (Vlaams Belang) van de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH) ontving, dat juist de zomermaanden op het vlak van geregistreerde inbraken en pogingen tot inbraak de kalmste maanden zijn. Zo is de maand juli goed voor gemiddeld 4,8 (2006) tot 5,6% (2011) van alle geregistreerde inbraken in schoolinstellingen, en de maand augustus 5,3% (2006) tot 5,38% van de schoolinbraken.
De ‘drukste’ maanden op het vlak van inbraken en pogingen tot inbraken in scholen en aanverwante gebouwen zijn mei en juni, waar men gemiddeld 11,5% en 10,8% van de inbraken en pogingen registreert, en oktober met ook gemiddeld tussen 8,5 en 10%.
Het aantal geregistreerde inbraken en pogingen tot diefstal in scholen blijft wel op een vrij hoog peil hangen: in 2006 waren er 3.234 inbraken in scholen vastgesteld, wat een gemiddelde van 62 misdrijven in scholen betekent. In 2010 was dat aantal gedaald tot 2.511, een gemiddelde van nog altijd 48 daden per week, maar in 2011 zou het aantal terug stijgen tot ongeveer 3.000 inbraken of pogingen tot inbraken.
Ook opmerkelijk is het feit dat er de jongste jaren in schoolinstellingen in het Waals Gewest gemiddeld meer inbraken en pogingen tot inbraken worden geregistreerd dan in het Vlaams Gewest. Gemiddeld 22 per week in het Waals Gewest, gemiddeld 20 per week in het Vlaams Gewest. 

Geen opmerkingen: