POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 23 april 2012

Wijze woorden van Lévi-Strauss


Enkele jaren geleden stierf de antropoloog-socioloog-filosoof Lévi-Strauss, auteur van tal van interessante boeken. Een man dit de liefde voor antropologie en de studie van de verscheidenheid van de menselijke populatie op deze wereld aan velen heeft doorgegeven. Iemand die zich niet schaamde voor politiek niet-correcte uitspraken, zoals de volgende: “Men maakt zich aan niets schuldig als men stelt dat een bepaalde manier van leven en denken hoger staat dan andere, en aan te geven dat men maar weinig aantrekkingskracht voelt voor deze of gene manier van leven, waar men maar weinig gemeenschappelijk mee heeft”.
In 1973 werd hij tot lid van de Académie Française gekozen, in de plaats van Henry Montherlant, die juist overleden was. Enkele jaren daarvoor, in 1971, had hij in zijn boek “Race et culture” de volgende zinnen neergeschreven: “De strijd tegen alle vormen van discriminatie moet men plaatsen in dezelfde beweging die de mensheid naar een wereldbeschaving trekt, een wereldbeschaving die vernietigend is en zal zijn voor die oude particularismen. Nochtans kan men niet anders dan erkennen dat het juist die oude particularismen zijn die esthetische en spirituele waarden hebben gecreëerd, die onze beschaving hebben opgebouwd (…) We wiegen onszelf in de droom dat gelijkheid en broederlijkheid eens over alle mensen zullen heersen, zonder dat hun diversiteit hierdoor zal worden geraakt. Maar als de mensheid zich niet neerlegt bij de idee om een steriele consumptiemachine te worden (…) zal ze moeten aanvaarden dat elke waarachtige schepping een bepaalde doofheid impliceert voor andere waarden, doofheid die zelfs kan evolueren tot een weigering, ja, zelfs tot een negatie van die andere waarden. Want men kan niet tezelfdertijd zich mengen in de vreugde van de andere, zich met hem (of haar) identificeren en zich toch als verschillend blijven gedragen”.
Neen, Claude Lévi-Strauss zou het vandaag met deze boodschap allesbehalve gemakkelijk hebben gehad. 

Geen opmerkingen: