POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 13 april 2012

Neen aan de uitbreiding van GAS-sancties: Zware misdrijven moeten strafrechterlijk vervolgd en bestraft worden – persmededeling van enkele dagen gelegen, die de pers spijtig genoeg niet haalde


Maakt het Vlaams Belang bezwaar tegen het afwerken van gevallen van kleine overlast (zoals wildplassen, nachtlawaai) door een gemeentelijke administratieve sanctie, met andere woorden door een boete opgelegd door een stadsambtenaar? Natuurlijk niet, wij waren hierin zelfs vragende partij.
Maar onze gemeenteraadsfracties in Roeselare en Izegem hebben zich – tijdens de jongste gemeenteraadszitting van maandag 26 maart 2012 – wel verzet tegen het uitbreiden van de GAS tot de zogenaamde gemengde inbreuken. Want het kan toch niet dat zware misdrijven zoals slagen en verwondingen, of andere zware inbreuken waar tot 5 jaar gevangenisstraf op staat, gewoon “geregeld” worden met een administratieve boete? “Betaalt u even snel deze boete, mijnheer, dan kunnen wij u laten gaan”: dit kan toch niet de finaliteit worden van ons strafrecht.
Men zet hier gewoon de wereld op zijn kop. Wat ons betreft, moet het beter uitbouwen van de parketten prioriteit krijgen. En alleen gevallen van kleine overlast kunnen het voorwerp uitmaken van een financiële regeling, een financiële belasting (wat de GAS eigenlijk ook is). Alles wat zware inbreuken betreft (bedreigingen door gebaren, bedreiging met aanslag, opzettelijke slagen en verwondingen, enzovoort) moet, wat het Vlaams Belang betreft, voor de rechtbank komen. Want alleen daar is een échte bestraffing mogelijk – mét opsluiting waar nodig.
Deze uitbreiding van de GAS-sancties zal voor bijkomende moeilijkheden zorgen: mensen die onvermogend zijn, zullen al helemaal door het net glippen. Waardoor de uitbreiding van de GAS juist tot nog méér straffeloosheid zal leiden. Burgemeester Martens van Roeselare heeft het dus verkeerd voor, als hij het Vlaams Belang voor de voeten werpt dat het Vlaams Belang de straffeloosheid aanwakkert. Juist het uitbreiden van de GAS tot die zware misdrijven, waarvoor het niet bedoeld is, zal tot veel méér straffeloosheid leiden. Criminelen die zware misdrijven plegen, horen – wat het Vlaams Belang betreft – niet ‘beloond’ te worden met een povere GAS-sanctie, zij horen thuis in de gevangenis!

Peter Logghe
Federaal Volksvertegenwoordiger, Fractieleider Vlaams Belang Roeselare
Stefaan Sintobin
Vlaams Volksvertegenwoordiger, Fractieleider Vlaams Belang Izegem

Geen opmerkingen: