POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 27 april 2012

Ook in Gent bijzonder véél diversiteit – onderwijsachterstand groeit mee…


Uit een bericht in De Standaard van 17 april blijkt dat de Gentse basisscholen in het schooljaar 2010-2011 niet minder dan 37 procent kinderen telden met ‘thuistaal niet-Nederlands', zoals dat officieel geregistreerd wordt. Er zijn uitschieters naar boven de 90 procent!
In het basisonderwijs in heel Oost-Vlaanderen bedroeg het percentage kinderen met thuistaal niet-Nederlands in 2007-2008 9 procent, vorig schooljaar was het al geklommen naar 12 procent.
Politici van linkse signatuur melden dat ze niet verrast zijn door de cijfers – dat zal wel niet, maar misschien wel door de snelle evolutie? Sommigen roepen nu op – nu pas, als het al te laat is, met andere woorden – om vooral de evolutie ernstig te nemen. De taalachterstand moet worden weggewerkt, en dat vergt een nieuwe aanpak, een specifieke omkadering.
Ondertussen zakt het onderwijsniveau in verschillende scholen weg, slaagt men er met moeite nog in om de gewone bezigheidstherapie te overstijgen, en haken veel allochtone jongeren af. En nog heeft men niet door dat het al heel lang 5 voor 12 is? “Er moet een nieuwe aanpak komen, met een specifieke omkadering”… De politieke en morele verantwoordelijkheid van ganse generaties politici is bijzonder zwaar, dat mag duidelijk zijn. 

Geen opmerkingen: