POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 18 april 2012

Actie en reactie – globalisering en …wat? Populisme?


Paul Scheffer schreef een sympathieke vrije tribune in De Morgen (04.04.2012). Men heeft in een studie in Frankrijk vastgesteld dat de bewoners van Frankrijk opvallend honkvast zijn. 7 op de 10 Fransen woont in de regio waar ze zijn geboren. “Het merendeel van de mensen leidt geen grenzeloos leven”. Mensen huwen niet vaak met buitenlandse partners, trekken niet vaak naar het buitenland, enzovoort.
“De globalisering van de wereld en de plaatsgebonden levens van het merendeel van de bevolking zijn steeds moeilijker te rijmen. Dat is een voorname oorzaak voor het verschil tussen de positieve benadering van mensen voor hun eigen leven en het sombere oordeel van diezelfde mensen over de samenleving als geheel”. Of anders gesteld en met de woorden van de 19de eeuwse Franse historicus: “Alle verhalen over een virtuele en grenzeloze wereld ten spijt doet de verbeelding van de omgeving waarin mensen verkeren er nog steeds toe. Dat zien we bijvoorbeeld in de opkomst van bewegingen voor Schotse of Vlaamse onafhankelijkheid”.
Want – de vraag is in deze kolommen door mezelf en anderen al gesteld – hoeveel globalisering verdraagt een mens? “De kredietcrisis laat zien dat het onwaarschijnlijk is dat op die manier duurzame vertrouwensrelaties ontstaan. Juist de betrekkelijke anonimiteit die de virtuele wereld biedt, heeft roekeloos en corrupt gedrag uitgelokt. “
De schaal waarop vertrouwen mogelijk is, kent zijn beperkingen, zegt Paul Scheffer, en misschien is dat maar goed ook. Want globalisering, ongeremde en gedereguleerde internationalisering lokt een herwaardering van het lokale uit. Volgens Scheffer is het populisme daarom de begrijpelijke reactie op de wijde wereld.
Ik zou deze reactie op de globalisering eerder nationalisme willen noemen. Of met de woorden van Roger Scruton: oikofilie.              

Geen opmerkingen: