POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 11 april 2012

Wallonië heeft opnieuw 10 bijkomende jaren nodig


‘Windowdressing’, alhoewel het een Engels woord is, kan het eigenlijk onmiddellijk worden aangeduid als het meest gebruikte begrip bij onze zuiderburen. Hoe kan je immers anders verklaren dat de politieke peptalk en de economische werkelijkheid in Wallonië zo vér uit elkaar liggen? De Waalse minister-president Demotte (niet toevallig PS) bazuint bijvoorbeeld rond “dat het goed gaat met Wallonië” (aldus De Tijd op 29.03.2012), “Wij zijn een van de meest businessgerichte regeringen van Europa (…) waardoor de Walen stilaan ook hun zelfvertrouwen terugvinden”.
Maar die peptalk blijkt dus helemaal niet te kloppen met de cijfers die voorliggen. Ik vermeldde al dat de exportcijfers vooral aangeven dat het aandeel van Vlaanderen in de totale Belgische export opnieuw fors toeneemt. Ook de overduidelijke verschillen in werkloosheidscijfers tussen het Vlaamse en het Waalse gewest laten duidelijk zien dat Wallonië het helemaal niet zo schitterend doet.
De Waalse topeconoom Henri Capron kwam het beeld van een economisch vooruitstrevend Wallonië in het Waalse parlement aan diggelen slaan, zoals De Tijd meldde: “De gerespecteerde Waalse econoom Henri Capron, hoogleraar aan de ULB, komt in een evaluatie van het marshallplan ook tot de onthutsende conclusie dat het Waalse economische herstel nog niet voor morgen is, zelfs niet over 10 jaar”.
Jaja, maar ze doen toch hun best, zeker? En Vlaanderen zal de gaatjes blijven vullen, dankzij onze staatsmannen van CD&V, Open VLD en sp.a.

Geen opmerkingen: