POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 29 maart 2012

Stijgende agressie tegen politie en dienstverlenend personeel


Uit cijfers die ik kreeg van de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH), blijkt dat het geweld tegen dienstverlenend en ander maatschappelijk personeel toeneemt: rechters, politiediensten, dokters, apothekers, verplegers, stadsambtenaren.
Op twee jaar tijd was er een stijging merkbaar van ongeveer 10%: 1.982 geregistreerde daden van agressie in 2008 tegenover 2.155 daden in 2010. Waren er in 2008 5 daden van agressie tegen dienstverlenend personeel, dan zijn dat er in 2010 al dagelijks 6. En ook in 2011 is er sprake van een stijging, als men afgaat op beschikbare,  voorlopige cijfers.
Ik was ook nieuwsgierig naar het aandeel van de regio’s in het totaal aantal geregistreerde daden van agressie tegen dokters, verplegers, brandweerlui, politie.  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest piekt traditioneel hoog in de cijfers en tekent voor ongeveer 20% van de geregistreerde feiten. Het aandeel van het Waalse Gewest liep lichtjes terug van 25% naar ongeveer 23%, het aantal geregistreerde feiten van agressie tegen dienstverlenend personeel in het Vlaams Gewest was goed voor 54 à 57% - een lichte stijging van het aandeel de jongste jaren.

Geweld tegen politie vooral in Vlaams Gewest.
Het aantal agressies tegen politiemensen maakt ongeveer de helft uit van het totaal aantal daden van agressie tegen dienstverlenend personeel: 1.021 feiten in 2010. Merkwaardig genoeg wordt 65% geregistreerd in het Vlaams Gewest (661), ongeveer 20% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ‘slechts’ 15% in het Waals Gewest. Het personeel van onderwijsinstellingen wordt in verhouding dan weer veel vaker agressief benaderd door de leerlingen in het Waals Gewest: 38,5% van de geregistreerde f

Geen opmerkingen: