POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 27 maart 2012

België als Franse kolonie


Natuurlijk is België louter formeel en juridisch bekeken een soevereine, onafhankelijke staat. Maar de radicale Vlaamse Beweging kijkt al jaren met een kritisch oog naar Frankrijk en naar de houding van Franstaligen in België. Het lijkt wel alsof de elite in dit land met het grootste gemak eigendommen, belangen, energie en mensen afstaat aan Frankrijk.
In “De Wereld Morgen” besteedt Dirk Barrez (15.03.2012) aandacht aan het fenomeen kolonie. “Essentiëler om te spreken van een kolonie is de vraag of de opbrengsten en rijkdommen van een samenleving of land niet onterecht wegvloeien naar een ander land. En of het ene land over de macht beschikt om zijn wil op te dringen en het andere land een voortdurende aderlating op te leggen”.
U heeft het al begrepen: in twee dossiers, de banken aan de ene kant, en het energiedossier maken duidelijk dat België zich in een ondergeschikte positie bevindt ten opzichte van Frankrijk. “België is het enige welvarende land dat in de financiële crisis van 2008 zijn grootste bank verkocht aan een ander land”. Tegen een lage prijs. Sedertdien gaat een geldstroom van ongeveer 30 miljard euro richting Frans moederhuis, ongeveer 1/12de van het totale bruto nationaal product van België, rekent de auteur ons voor.  En dan zwijgen we nog over dat tweede financiële dossier, Dexia.
Het energiedossier is al even erg: het bedrijf Electrabel (goed voor 15 miljard euro omzet) is veruit het dominante zwaargewicht in de Belgische energiesector. “Al even belangrijk is dat Belgische politici er ook in dit geval in zijn geslaagd om een zo cruciale activiteit in de handen van het buitenland te doen belanden, en opnieuw is dat land Frankrijk”. GdF Suez is het moederbedrijf, en is zelf voor meer dan 1/3de rechtstreeks in handen van de Franse staat. Opnieuw dus een jaarlijkse geldstroom richting Frankrijk, netto ter waarde ongeveer van 2 miljard euro richting het Franse GdF Suez.
De kern van het betoog van Dirk Barrez: “Een politieke elite van een samenleving die een dusdanige afroming van rijkdom organiseert ten nadele van haar eigen burgers, gedraagt zich dus feitelijk als de uitvoerend gouverneur in dienst van het ‘moederland’. België wordt beheerst door een elite die haar eigen belangen najaagt door zich in te schrijven in deze koloniale relatie”.
Zoekt u nog argumenten voor een onmiddellijke Vlaamse onafhankelijkheid? Eigen financiële middelen, en beheer van eigen energiemiddelen: dit allemaal kan niet meer in Belgisch staatsverband, dat is ondertussen duidelijk. Wie ook de machthebbers zijn of worden in België, het blijven Belgische machthebbers. Alleen zonder Belgisch staatsverband kan een eigen financieel en energiebeleid nog lukken. 

Geen opmerkingen: