POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 23 maart 2012

Begrotingstekort kon in 2010 al onder de 2% zitten


U kent onze kritiek op de Belgische bewindsploeg, op de paarse net als op de neo-paarse: weinig of geen structurele maatregelen om het begrotingstekort dicht te rijden, teveel lastenverhogingen. Het Vlaams Gewest dat weer massaal zal opdraaien voor bijkomende lasten. En het feit dat men véél en véél te laat in actie schiet. Een algemeen Europees verschijnsel lijkt het wel, waarbij het zuiden van Europa vaak een andere insteek blijkt te hebben dan het noorden van Europa.
Professor economie Wim Moesen (KUL) bekijkt het allemaal door zijn economische bril en komt tot dezelfde slotsom. Hij denkt dat de Belgische bobijn ongeveer op is, en dat volgende maatregelen – en die zitten er nu al aan te komen – zeker wél worden gevoeld: “Over enkele maanden moet er al gestart worden met de begrotingsopmaak van 2013, en die maatregelen zullen we voelen. De grote structurele ingrepen komen er nu aan. Dat zal niet anders kunnen”.
En verder: “Bij de begrotingsopmaak eind vorig jaar vond men 11,3 miljard euro met in totaal 154 maatregelen. Iedere maatregel was goed voor gemiddeld 75 miljoen euro. Bij deze begrotingscontrole waren er 119 maatregelen nodig om een goede 2 miljard euro bij elkaar te schrapen. Het gemiddelde was nog maar 20 miljoen euro per ingreep”.
Met andere woorden: de kleine maatregelen die men nu heeft genomen, had men eigenlijk al veel vroeger kunnen nemen. In 2010 was het begrotingstekort, aldus de berekeningen van professor Moesen, dan al onder de 2% kunnen geraken. Waarom die maatregelen dan niet uitgerold werden? Blijkbaar waren er belangen, waren er diensten die ontzien moesten worden?
En om af te sluiten: De regering heeft zich vooral tijd gekocht. De échte ingrepen liggen nog voor ons. 

Geen opmerkingen: