POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 9 maart 2012

Hypothecaire achterstallen in Wallonië dubbel zo hoog


Ik had vragen aan de minister van Financiën betreffende de evolutie van het aantal achterstallen van hypothecaire kredieten. Uit het vele cijfermateriaal dat de minister van Financiën, Steven Vanackere (CD&V), verstrekte, blijkt dat het aantal sinds 2007 geleidelijk aan blijft stijgen: van 55.900 tot 57.979. Ook het aandeel van het aantal achterstallen ten opzichte van het totaal aantal hypothecaire kredieten staat weer op het hoogste peil, 2,10%, na een eerder ‘zacht’ 2008 (met slechts 2,03% achterstallen).
Het zijn vooral de regionale cijfers die op een problematische situatie wijzen. Zo zijn er over de ganse lijn steeds méér betalingsachterstanden op hypothecaire kredieten in het Waalse Gewest (Vlaanderen zit op een cijfer variërend van 23.614 tot 25.332, Wallonië 25.506 tot 26.562). En ook het aandeel van de achterstallen in de totaliteit van hypothecaire kredieten verschilt sterk van gewest tot gewest.  In het Vlaams Gewest betekenen de achterstallen zo’n 1,5%, in het Waalse Gewest ligt dat cijfer eigenlijk nooit onder de 3%. 

Geen opmerkingen: