POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 5 maart 2012

Nieuws uit de 6: interessant als steeds


Op deze webstek heb ik al enkele keren gewezen op het belang van een tijdschrift als “De Zes”, een niet-partijpolitiek tijdschrift dat informeert over de zes faciliteitengemeenten en dat bedoeld is als steun voor het behoud van het Nederlands karakter van de zes faciliteitengemeenten – die trouwens alle zes integraal op Vlaams grondgebied liggen.
In het februari-aprilnummer van dit jaar opnieuw veel informatie. Bijvoorbeeld over de burgemeester van Linkebeek die het gemeentelijk informatieblad misbruikte om de Vlaamse overheid te beschuldigen van het overtreden van de democratische keuze van de Linkebekenaars.
Dit lieten de hoofdredacteur, de verantwoordelijke van “De Zes”, en de voorzitter van het Komitee der Randgemeenten niet over zich gaan en dienden klachten in bij de gouverneur van Vlaams-Brabant. “In een brief aan het schepencollege gaf de gouverneur ons volledig gelijk en tikte hij het college voor de zoveelste maal op de vingers”, aldus de drie heren, die de bevolking van Linkebeek van deze terechtwijzing op de hoogte brachten.
“Carrefour”, het blad van de francophonen in de Vlaamse Rand rond Brussel, liet al verstaan dat de burgemeester het niet kon appreciëren: “Quelle perte de temps, quelle situation grotesque, quelle mauvaise plaisanterie”.
De Vlaamse strijd gestreden, zegt u? De taalkwestie een achterhaald vraagstuk, een non-event?
U kan “De Zes” steunen met een abonnement van 3 euro of een steunabonnement van 13 euro. U stort op rekeningnummer BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randgemeenten. Momenteel verschijnt “De Zes” op 75.000 exemplaren!

Geen opmerkingen: