POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 2 maart 2012

De puinhoop van de schijnhuwelijken


Al jaren wordt van verschillende kanten aangedrongen op een correcte, maar scherpe aanpak van het fenomeen schijnhuwelijk. De vorige minister van Justitie, de heer De Clerck (CD&V) verklaarde bijvoorbeeld dat er snel wetsvoorstellen moesten komen om een en ander bij te stellen. Onze analyse bleef al die jaren dezelfde: zolang men de nationaliteitsverwerving niet automatisch schrapt als een huwelijk als schijnhuwelijk wordt ontmaskerd, zolang men de verblijfsvergunning niet automatisch doet vervallen bij de ontdekking van een schijnhuwelijk, is alle moeite ‘umsonst’.
De vorige minister beloofde beterschap. Maar helaas, in 2012 lijkt er niets veranderd en staan we nog steeds ter plaatse te trappelen. Ik wilde van de minister weten welke evolutie de schijnhuwelijken kennen, en vooral hoeveel verblijfsvergunningen en nationaliteiten er voor vervallen werden verklaard als gevolg van het schijnhuwelijk – met in het achterhoofd natuurlijk de bedenking dat iemand een schijnhuwelijk afsluit om in België te kunnen blijven en er de nationaliteit te verwerven.
Ik kreeg van de minister enkel wat cijfergegevens door, weinig, want zoals ze verklaarde “door het College van procureurs-generaal worden vooralsnog geen gevalideerde statistische gegevens verstrekt”.
Maar de federale politie publiceerde wel volgende cijfers betreffende de geconstateerde schijnhuwelijken (en pogingen): 1.703 in 2008, 2.359 in 2009 en 2.376 in 2010. Waarbij de minister opmerkte dat er sprake kan zijn van een verhoging…omdat er meer aandacht aan wordt besteed. Terwijl de vorige minister volhield dat er méér schijnhuwelijken dan vroeger waren, maar gewoon minder controle: ja, wat is het nu?
In totaal telde het parket 202 nietigverklaringen van het huwelijk. Niet meer, alhoewel de minister toegaf dat het cijfer waarschijnlijk veel hoger zal zijn. Zij kon geen cijfers bezorgen betreffende het intrekken van de nationaliteit ten gevolge van schijnhuwelijk, waardoor ik ervan uitga dat er omzeggens geen zijn geweest. En op vraag van collega Lanjri (CD&V) antwoordde Staatssecretaris voor migratie, Maggie De Block (Open VLD), eerder deze week dat er volgens haar inlichtingen één (1 dus) repatriëring was uitgevoerd op basis van schijnhuwelijk. Eén!
Men is er nog lang niet in dit land. Het moet eigenlijk zelfs nog beginnen. 

Geen opmerkingen: