POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 20 maart 2012

Regering niet zinnens om brandstofaccijnzen te verlagen!


Terwijl kranten het uitschreeuwen dat “de koopkracht van de burgers langs de pomp wegvloeit” (De Morgen, 16.03.2012) en dat de prijs van het woon-werkverkeer steeds grotere happen uit het gezinsbudget neemt, is de regering nochtans niet zinnens om – excuseert u mij de flauwe woordspeling – gas terug te nemen.
Zoals u allemaal weet, tikt de klok bij een stijging van de brandstofprijzen tweemaal. Hoe hoger de brandstofprijzen, hoe meer inkomsten voor de staat. Door het feit dat de accijnzen bij ons ook zo hoog liggen, betaalt de burger nog een tweede keer.
Verschillende partijen – zoals het Vlaams Belang, maar ook andere – hadden daarom voorgesteld om een negatief cliquetsysteem in te voeren, zodat de hoogte van de accijnzen zou dalen bij een stijging van de brandstofprijzen, zodat de burgers aan de pomp de stijging minder voelen.  In 2010 ontving de overheid 4,58 miljard euro aan accijnzen, in 2012 zal dat bijna 6 miljard zijn.
Ik ondervroeg staatssecretaris Verherstraeten naar de intenties van de overheid. Ik zei er het volgende: “Het lijkt wel of dit land het leven voor de autobestuurders bijzonder moeilijk wil maken. De verzekeringspremies stijgen, de keuringen worden duurder en de brandstofprijs is hoger dan ooit. Graag had ik meer informatie over de evolutie van de inkomsten uit de accijnzen op brandstof. Waarom kan het omgekeerde cliquetsysteem niet worden ingevoerd? Welke maatregelen zal deze regering nemen om autorijden betaalbaar te maken?
Waarop de Staatssecretaris het volgende antwoordde: “Aangezien de Belgische accijnzen op brandstof ongeveer overeenkomen met die in de buurlanden, vrees ik niet dat de mensen massaal in het buitenland brandstof gaan aankopen. De invoering van het omgekeerde cliquetsysteem staat niet in het regeerakkoord. Bovendien zou een verlaging van de brandstofaccijnzen in de huidige budgettaire situatie een verhoging op een andere post betekenen. Het regeerakkoord voorziet in geen enkele specifieke maatregel om de impact van de dure aardolieproducten te beperken. “
Het financieel uitpersen kan dus rustig zijn gangetje gaan.

Geen opmerkingen: