POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 12 maart 2012

Om het eigen vel te redden, snel de principes over boord! Welkom in PS-land


 Je kent ze wel, die progressieve krachten, de opperpriesters van het nieuwe geloof (zoals wijlen Jef Anthierens ze ook omschreef, of nog “de rode bidsprinkhanen”): ze zijn republikeins omwille van hun afkeer van erfelijke regimes, en er valt nog wat voor te zeggen ook trouwens.
Alleen, als de rode broeders geconfronteerd worden met de werkelijkheid, blijken ze opeens heel wat van hun republikeinse ideeën af te zweren. Vooral als blijkt dat het gros van de bevolking niets moet hebben van hun rode ideeën. En vooral als blijkt dat de eenheid van het land – op een kunstmatige manier – bijeengehouden wordt …door het meest conservatieve instituut dat er bestaat, de erfelijke monarchie. Zoals men vroeger christenen voor het socialisme had, heeft men nu socialisten voor de monarchie.
Zo is er Philippe Moureaux, naar eigen zeggen republikein met het hart (aldus een verslag in De Morgen op 06.03.2012) maar monarchist met het hoofd. Hij wil dat “koning Albert aanblijft om de regeringsvorming van 2014 te begeleiden”.  
Zegt hij letterlijk: “Ik denk dat we koning Albert nog nodig hebben. Het zou goed zijn als hij er nog was bij de vorming van de volgende regering”. Vlamingen en Franstaligen kunnen namelijk geen regering meer vormen, en zonder het masseerwerk van de koning – gevolgd ongetwijfeld door het uitdelen van lintjes en barontitels – zouden we allicht allang op zoek zijn naar de uitgang.
De koning dus in dienst van de status quo, om de eenheid te behouden en om de Franstalige voorrechten in stand te houden. Op kosten van de Vlamingen.

PS links en progressief? Alleen als het hen niets kost, zoveel is duidelijk. Alleen als het hen wat opbrengt. 

Geen opmerkingen: