POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 1 maart 2011

Ombudsdienst Energie: overbodige luxe, zei u?

Uit het antwoord van de Minister van Klimaat en Energie, de heer Paul Magnette (PS), op mijn verschillende vragen blijkt dat de begin 2010 aangestelde ombudsdienst energie maandelijks ruim 300 klachten ontvangt. 40% zijn Franstalige klachten en 60% Nederlandstalig. De ombudsdienst Energie moest al in 2009 kunnen opgestart zijn, maar omdat men er maar niet in slaagde een Franstalige ombudsman te vinden, die in college met zijn Nederlandstalige tegenhanger moest samenwerken, werd het opstarten van de noodzakelijke ombudsdienst steeds weer uitgesteld. Liever géén ombudsdienst, dan alleen maar een Nederlandstalige ombudsman: ziedaar het Belgische beleid gedurende ongeveer een jaar. Ondertussen is men dus toch bijgedraaid, en heeft minister Magnette de ombudsdienst middels een ministeriële tussenkomst toch laten werken…
Gegevens betreffende de doorlooptijd van klachten werden tot hier toe niet bijgehouden, aldus de minister, omdat de betrokken periode nog te kort is. Maar wat het onderwerp van de klachten betrof, kon de minister wel gegevens verstrekken: 29% heeft betrekking op meterproblemen (opname of schatting van metergegevens, werking van meters), 27% slaat op het gebrek aan transparantie van de facturatie, 14% op problemen met betaling van facturen (afbetalingsplannen, domiciliëring), en de overige klachten hebben vooral te maken met verandering van leverancier, afsluitingsproblematiek, handelspraktijken, nieuwe aansluitingen.Het werkingsbudget voor 2010 bedroeg 832.054 euro, waarmee naast de kosten voor logistieke ondersteuning ook 7 personen werden aangeworven (5 klachtenbeheerders, 1 administratief assistent en 1 secretaris). Voor 1 mei 2011 zou de Minister een jaarverslag worden bezorgd, wat wij in elk geval uitvoerig in de commissie en in het parlement zullen besproken.Geen opmerkingen: