POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 23 maart 2011

Allemaal ‘toevallige verschillen’, jaja

Twee feiten vandaag in de Kamer, die een aanwijzing zijn van het ‘perifere’, van het ‘toevallige’ en ‘marginale’ karakter van de verschillen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in dit land, toch als we de Franstaligen zelf en een bepaalde collaboratiepers in Vlaanderen mogen geloven.

In de voormiddag konden we de minister van Justitie aan het werk zien in de Commissie Justitie. Hij werd er onder andere door CD&V ondervraagd over de stand van zaken inzake de werklastmeting in de hoven en rechtbanken, een oud zeer. Vlaamse hoven en rechtbanken klagen al langer dan vandaag over de werklast en trekken de vergelijking met de Franstalige hoven en rechtbanken, waarvan zij vermoedden dat de werklast een flink stuk lager ligt. Eerste indicaties gaan inderdaad in die richting. De Vlaamse partijen dringen al langer dan vandaag aan op actie, en op een échte werklastmeting – ook het Vlaams Belang is hierover al ettelijke keren tussengekomen. Een eerste experiment werd daarom opgezet in de Hoven van Beroep, die van Antwerpen en van Bergen. Vandaag heeft de minister, zéér tot zijn ongenoegen, moeten toegeven dat het Hof van Beroep van Bergen ….heeft afgehaakt en dus niet willen meewerken aan de werklastmeting. Géén werklastmeting dus. En: jarenlang vragen stellen en voorstellen doen in de vuilbak. De vraag stelt zich of de andere voorgestelde werklastmetingen, onder andere bij de rechtbanken van eerste aanleg, nu nog wel doorgaan.

In de namiddag had ik staatssecretaris Schouppe voor mij in de Commissie Infrastructuur. Op een mondelinge vraag naar het aantal flitspalen en naar de evolutie hiervan, moest hij antwoorden dat op dit vlak niet veel evolutie is waar te nemen. In het Vlaamse Gewest zijn er niet minder dan 1.400, in het Waalse Gewest alles bijeen zo’n 200. Veiligheid krijgt dus een totaal andere invulling aan de andere kant van de grens, en wie gedacht had dat daar een verandering in zou komen, is er aan voor de moeite.
Voor wie er mocht aan twijfelen: verschillen tussen de Vlaamse aanpak en de Franstalige kijk op een en ander berusten op puur toeval, en hebben geen énkele realiteitswaarde. Blijft u dit allemaal geloven?

Geen opmerkingen: