POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 18 maart 2011

Toestroom van minderjarige, niet begeleide asielzoekers in België

Uit De Tijd: “Het leeuwendeel van de jongeren zijn Afghanen, en hun leeftijd blijft dalen. 'Kinderen van veertien die twee jaar onderweg zijn geweest vormen geen uitzondering meer', luidt het bij het 'Platform Kinderen op de Vlucht'. Als de trend zich doorzet, zullen er dit jaar dubbel zoveel Afghaanse minderjarigen asiel aanvragen in ons land als in 2010. Op de tweede plaats komen Guineeërs. Samen vertegenwoordigen ze 60 procent van de minderjarige asielzoekers.
Bij het Platform vermoedt men een uitgestelde exodus, omdat veel van die Afghaanse jongeren lang onderweg zijn. 'Zo krijg je een uitgestelde instroom, een tijd na het hoogtepunt van een conflict.' Velen van hen zijn onderweg naar Groot-Brittannië.
Onrustwekkend is volgens De Morgen de dalende leeftijd van de aanvragers. 'Tot 2009 was de gemiddelde leeftijd 16 à 17 jaar, nu zien we steeds meer jongeren van 14 binnenkomen.'
Van de minderjarigen verblijven er ook steeds meer op hotel. Midden november waren er het slechts 76, nu zijn dat er al 126. De hogere instroom bemoeilijkt de doorstroming naar een gepaste opvang.”
Ondertussen is het aantal in januari 2011 gestegen tot 138 en in februari 2011 zelfs 149 jongeren.  Het zou in het geval van mensen uit Guinee vooral om meisjes die gevlucht zijn uit angst van genitale mutilatie en gedwongen huwelijken. Terecht dus dat het Vlaams Belang hier al lang geleden voor de eerste maal tegen geprotesteerd heeft.
Toch wel een zeer nuttig bericht voor al diegenen die denken dat de problemen in Afrika misschien, héél misschien, voorbij onze deur zullen trekken. Tijd voor een globale aanpak, tijd voor een Vlaams Belang-aanpak.  En als staatssecretaris in de plenaire zitting van gisteren doodleuk vermeldt dat de stijging van het aandeel niet begeleide minderjarige vreemdelingen volgens hem alles van doen heeft met de “kwaliteit van de voorzieningen voor deze jongeren in ons land”, ja, dan houden we eerlijk gezegd ons hart vast. 

Geen opmerkingen: